המודל הלוגי

פרדיגמה חדשה לניהול וייעוץ אסטרטגי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מודל לוגי.svg

מודל לוגי לתכנון והערכה בארגונים
המודל הלוגי לתכנון והערכה בארגונים

המודל הלוגי (מאנגלית: logic model או logic framework ולעתים גם theory of change) הוא מודל לתכנון ולאחר מכן להערכת ביצועים הרלוונטי בעיקר במגזר החברתי. המודל מתאר סכמה לינארית של התשומות, הפעולות, התפוקות והתוצאות/השלכות של פעולת הארגון. המודל נוצר מתוך צורך לטייב את תהליכי התכנון של ארגונים במגזר החברתי בחתירה להשפעה (impact) ברורה, מתוך נטיה של ארגונים אלו להעריך את התפוקות שהוציאו לפועל ולא את התוצאות אצל מקבלי השירותים עצמם.

הבעיות במודל הלוגי וביישומו

דוגמא של המודל הלוגי בהתייחס לפעילות ויקיפדיה

אף שהמודל הלוגי חיוני מאוד בשאלות של תכנון והערכה, קיימות בו מספר הנחות יסוד בעייתיות שיש לדעת כיצד לפתור:

  • סכמה לינארית - המודל מתאר סכמה לוגית לינארית, כאשר בפועל רוב הפרוייקטים הם מתמשכים, ובשל כך מערבים בכל שלב היבטים מכל אחד מן השלבים. בנוסף, החשיבה הלינארית מקבעת אותנו בתוך המצוי, ומונעת מאיתנו לדון בתופעות מתהוות שהנן חיוניות לתהליכי השפעה משמעותיים.
  • קושי בסיסי במדידת השפעה - למרות שהמודל מבקש לאפשר לדון בהערכת ההשפעה (impact) הרי שנושא מדידת ההשפעה בארגונים חברתיים עודנו בעייתי ביותר, בייחוד כאשר מדובר על השפעה חברתית-תרבותית (בניגוד למענה מיידי בסיוע).
  • פער בין תפוקות והשפעה - המודל מבקש להבהיר כיצד התפוקות מייצרות השפעה אבל בפועל קיים פער שלא ניתן לתאר בין מה שהארגון עושה לבין מה שקורה בפועל בשל מרכיבים כאוטיים רבים שפועלים במרחב. למעשה, המודל מכחיש לגמרי את קיומה של אי-וודאות בתהליך התכנון, ובפועל עשוי להקשות על ההתמודדות עם תוצאות בלתי צפויות כאשר אלו תתרחשנה, לטוב או לרע.
  • מקשה על למידה תוך כדי ההוצאה לפועל - המודל הלוגי מקדש תהליכי עבודה שיש להם התחלה, אמצע וסוף, ומקשה מאוד על ביצוע שינויים לאור למידה במהלך החיכוך וההוצאה לפועל.
  • זיהוי של אימפקט כתוצר פעולה של ארגון אחד - השפעות משמעותיות במערכות סבוכות מחייבת הירתמות של גורמים רבים, מעבר לגבולות הארגון וליצירת תנועה שילובית. החשיבה על השפעה בתוך לוגיקת תשומות => תפוקות => תוצאות מקשה מאוד על החשיבה כיצד משתפים פעולה ברמת האקו-סיססטם להשגת אפקט מהותי.

מענה לבעיות המודל

אם מטרת השימוש במודל הלוגי היא ניסיון להעצמת יכולת ההשפעה של פרוייקט או ארגון (כלומר - לא למטרה מצומצת של גיוס כספים או שיווק) אנו ממליצים על מספר תהליכים שעשויים להתמודד עם חלק מהמגבלות בצורה הקלאסית של המודל:

במענה לפער בין התפוקות והתוצאות: הוספת שלב ההתהוות

תכנון אסטרטגי
המודל עם שלב ההתהוות

אנו ממליצים לארגונים להוסיף בין התפוקות והתוצאות את שלב ההתהוות. הוספת שלב זה, מאפשרת להבין את הפער בין המעשים שננקטו, לבין התוצאה המקווה, ומתוך כך לחשוב אילו תהליכים צריכים לקרות כדי לאפשר את התוצאות. למרות שההתהוות קיימת בכל שלבי העשייה, היא חיונית במיוחד בשלב זה, שכן מדובר באיזור שנמצא מחוץ לגבולות הניהול וההשפעה הישירה שלנו. כמובן ששלב ההתהוות בלתי ניתן לצפיה, אך הכנסתו לתרשים מאפשרת לנו לשים את עקרון אי-הוודאות בליבת התכנון הארגוני.

בנוסף, שלב ההתהוות מחייב חשיבה על הגורמים השותפים שהיתרמותם קריטית להצלחת המיזם. בכך, מתאפשרת התמודדות עם הזיהוי השגוי של ההשפעה כתוצר פעולה של ארגון אחד.

במענה לחשיבה הלינארית: שימוש משלים במודל המערכתי לחשיבה אסטרטגית

בנוסף, אנו ממליצים לעשות שימוש במודל המערכתי לחשיבה אסטרטגית שמסייע לעצב מענה מערכתי לטובת קידום השפעה ממשית. מודל זה, משלים את המודל הלוגי בכך שהוא נותן מענה לא לינארי, דינאמי ורב-משתנים לטובת ניהול תהליכים מסוג זה.

לקריאה נוספת

קישורים חיצוניים