ליווי תהליכי חשיבה אסטרטגיים

פרדיגמה חדשה לניהול וייעוץ אסטרטגי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

03.jpg

ליווי תהליכי חשיבה אסטרטגיים היא גישה לטיוב היכולות האסטרטגיות של ארגונים, על בסיס תהליך חשיבה פנימי בו נוצרת תשתית מושגית וכיוון אסטרטגי בהקשר נתון בארגון. גישת הליווי התהליכי מבקשת להתמודד עם הבעיות המובנות בגישת הייעוץ האסטרטגי, המושתת על מיקור חוץ לחלקים שלמים מתהליך החשיבה באופן הפוגע ביכולת האסטרטגית לטווח הבינוני והארוך.

הנחות יסוד

אסטרטגיה נקבעת על ידי הארגון

אסטרטגיה היא תפיסת הפעולה של הארגון להשגת מטרותיו, ולכן בהכרח עליה להקבע על ידי הארגון. גורמים חיצוניים יכולים לסייע לארגון בכך אך לא להחליפו. משתמע מכך כי כל גוף חיצוני לא יכול לשמש תחליף לתהליך המחשב הפנימי. כדי לפתח תהליכים מסוג זה, הדרג הבכיר בארגון צריך לפתח בעצמו את התובנות האסטרטגיות, וכל סיוע מן החוץ (בין אם על ידי חברה חיצונית, ובין אם על ידי גוף פנימי העוסק בתכנון אסטרטגי) מסוגל רק להרחיב, להכווין ולספק כלים להנעת הדיון האסטרטגי על ידי מקבלי ההחלטות האסטרטגיים.

תשתית הידע הרלוונטית מצויה בארגון

כאשר מדובר בסוגיות אסטרטגיות, עמן הארגון מתמודד במשך תקופה ארוכה, תשתית הידע הרלוונטית בהכרח נמצאת כבר בארגון, גם אם במצב לטנטי. לכן, בתהליך ליווי אסטרטגי, חלק ייסודי מוכוון לחילוץ והמשגת הידע המעשי לטובת טיוב הדיון האסטרטגי. אמנם, לא פעם יש צורך בהכנסת תשתיות ידע חיצוניות, אך גם אלו מוצאות את מקומן רק לאור ובתוך מערכת מושגית קיימת.

מבנה התהליך

ליווי התהליך האסטרטגי מתייחס בראש ובראשונה אל שלב העיצוב (מתוך עיצוב>תכנון>ניהוג), ואל המעברים שבין השלבים השונים, תוך שימור יכולת עיצובית במהלך שלבי התכנון והניהוג.

  1. עיצוב הדירקטיבה - השלב הראשון הוא להבין מה גבולות הלמידה. בתהליך זה נעשה בירור של המבוכות, ושל הענן אותו מבקשים לברר.
  2. תכנון תהליך הלמידה - תכנון התהליך כולל בניית גנט עבודה במסגרתו מבררים את גופי הידע עמם רוצים להתחכך בתהליך (מומחים, טקסטים, תופעות לתצפית וכיוב') וקובעים את הדיונים המרכזיים כאבני דרך בתהליך, עם דגש על תהליכי הגילוי והכינוס. היבט קריטי הוא גיבוש של קבוצת הלמידה. בתוך כך נעשית:
  3. כינוס התובנות כך שיזינו את שלב התכנון באופן מוצלח. בתוך כך יש לתכנן את שלב התכנון עצמו ואת מדדי ההצלחה שלו.

בין ליווי תהליכי לייעוץ אסטרטגי

גישת הליווי התהליכי צמחה מתוך משבר הייעוץ האסטרטגי, בהתייחס לשלושה נדבכים מרכזיים:

  • לא ניתן לעשות מיקור חוץ לידע ניהולי - בניגוד לגישת הייעוץ האסטרטגי, גישת הליווי האסטרטגי מעצימה את היכולות האסטרטגיות בקרב הנהלת הארגון.
  • שותפות במקום מומחיות - צוות הליווי איננו מתפקד כמומחה שלא ניתן לחלוק עליו, אלא כשותף פעיל בתהליך הלמידה. במובן זה, לצוות יש "עור במשחק".
  • ניכוס במקום שיווק - אם ההשקעה המרכזית של חברות הייעוץ היא בשיווק הרעיונות (בתוך מצגות מושקעות והצגות פומפוזיות) ההשקעה המרכזית של תהליך הליווי הוא בניכוס התובנות כך שיוכלו לשמש באופן רציף לניהול החברה.

מצגת

מצגת על תפקיד היועץ בתהליכי למידה מערכתיים

לקריאה נוספת