הרצאה: חדשנות פורצת אופקים

בשנים האחרונות עולה העיסוק בחדשנות אך זו מתמצה לרוב ביעילות טכנית ולא בפיתוח אסטרטגי כולל. בהרצאה אנו סוקרים מקרים של חדשנות פורצת דרך מתחומים שונים ודנים באופן שבו אנו יכולים לממש את הגישות העולות ממקרים אלו בחיים האישיים והעסקיים שלנו.

  • מקרי בוחן מרתקים מן ההיסטוריה המדעית, התעשייתית והניהולית
  • כלים לעיצוב סביבה מעודדת חדשנות לקידום יכולות החשיבה היצירתית של העובדים בארגון