הרצאה: מהו ניהול מערכתי?

הניהול המערכתי הינה גישה המאפשרת את עיצובה ויישומה של מדיניות בסביבה מורכבת שאינה נמצאת תחת מוטת הניהול והשליטה הישירה של המנהל.

  • סקירה של מקורות הניהול המערכתי בעשיה הביטחונית והצבאית
  • כלים לקידום אפקט נרחב מעבר למוטת השליטה
  • כיצד מעצבים יעדים מערכתיים מרחיקי לכת וכיצד מביאים למימושם?
  • ההרצאה מספקת כלים ממשיים הרלוונטיים לעבודה של כל מנהל הפועל בסביבה מורכבת