הרצאה: ניהול המשאב הקוגניטיבי בארגונים

הניהול של המשאב הקוגניטיבי הינו צורך עולה בסביבות ניהול מורכבות והוא שווה בחשיבותו לניהול המשאב האנושי והפיננסי. הניהול של המשאב הקוגניטיבי נדרש כדי לחולל לאורך זמן חדשנות ולהעלות את היעילות תפעולית. ללא ניהול משאב זה, העובדים ייתקשו לממש את מטרות הארגון מול האתגרים השונים והארגון יתקשה להשתנות או לקדם שינוי משמעותי במציאות.

  • חשיפה למודלים חדשניים של ניהול וחשיבה מערכתית
  • התמודדות עם מכשולים תפיסתיים לשינוי
  • רכישת כלים לרתימת שותפים למהלכים אסטרטגיים
  • הרצאה מעוררת השראה ומערבת