ייעוץ אסטרטגי

צוות דואלוג יסייע לארגון להתמודד עם סוגיות אסטרטגיות סבוכות ולהטמיע תובנות חדשניות בפעילות היומיומית.

  • פיתוח ידע וחדשנות פורצת דרך – אנו מפעילים מגוון מתודלוגיות ייחודיות לפריצה של קבעונות תפיסתיים מתמשכים.
  • למידה מהירה ומקיפה של נושאים מערכתיים - יכולות הלמידה ומתודולוגיות לארגון הידע מאפשרות להגיע לתוצרים משמעותיים בפרקי זמן קצרים מאוד.
  • המשגה ומסגור מחדש (reframing) - בהסתמך על גישת הלמידה הבסיסית של ד"ר צבי לניר, אנו מסייעים בייצירת מסגרות פעולה חלופיות.
  • גיבוש מסמכים מכוננים - צוות דואלוג עתיר ניסיון בגיבוש וניסוח מסמכי מדיניות נהירים ורלוונטיים לפעולה.