ליווי תהליכי חשיבה מערכתיים

לצוות דואלוג מאות שעות ניסיון בהנחיה של תהליכי חשיבה מערכתיים ואסטרטגיים בגופים ציבוריים, עסקיים, בטחוניים ובמגזר השלישי.

  • חילוץ הידע הקיים בארגון – הידע הייחודי של הארגון מפתחים הוא הבסיס לכל פריצה משמעותית.
  • התובנות הן של הארגון - אנו מתעקשים שהלמידה תתקיים בתוך הארגון ועל ידי כך התוצרים ינוכסו על ידי העובדים.
  • המשגה ומסגור מחדש (reframing) - בהסתמך על גישת הלמידה הבסיסית של ד"ר צבי לניר, אנו מסייעים בייצירת מסגרות פעולה חלופיות.
  • גיבוש הארגון סביב הבנות משותפות - רתימת הדרגים השונים לאור הבנות המשותפות כדי שיפעלו יחד בעתיד.