המטרות של הספר – יותם

בעיית החומות היא אחת הבעיות החמורות ביותר של המגזר הציבורי, בישראל ובעולם. המבנה הביורוקרטי מקדש את היעילות המקומית על פני היכולת להגיע לשילוביות בהתמודדות עם האתגרים הקיימים במציאות, מאחר והוא מושתת על שליטה, נהלים פנים-ארגוניים, וחלוקת אחריות ממצה ומוציאה. השילוביות הנדרשת בהתמודדות עם רוב הסוגיות האסטרטגיות של המגזר הציבורי, איננה יכולה להתקיים רק ברמות הגבוהות ביותר, מאחר וגם שם בעיות אלו קיימות, לעיתים ביתר שאת ומסיבות נוספות (פוליטיות למשל). ההבנה היא ששיתופי הפעולה הללו נדרשים בכל הרמות, ובייחוד ברמות הביניים. אלא שכל הידע הניהולי והארגוני שלנו פועל כנגד היכולת לעשות כן.

השנים האחרונות, ממגוון סיבות, הצורך וגם היכולת הטכנית לחולל שיתופי פעולה מן הסוג הזה עולים. בתווך הזה נוצרו ניסויים רבים של מנהיגים מערכתיים שהובילו לשיתופי פעולה, תמיד אד-הוק, בין גורמים שגידרו עצמם בחומות, לדעת ושלא לדעת. אם שנות ה-90 וראשית שנות ה-2000 היו הרגע הפילוסופי-תיאורטי של השילוביות העשור שלנו הוא זמן ההתממשות שלה. המימוש, כדרכו, הוא תמיד יותר מעמיק אבל גם יותר פשוט מאשר התיאוריה. הוא לעתים פשוט כל כך עד שאנשים אינם יודעים להסביר לעצמם מה הם עושים, אם לא מסייעים להם לחלץ את הידע הסמוי הגלום בהם.

החילוץ האמור, וההיתוך המחודש עם הרובד התיאורטי הם לדעתי הערך המוסף של הספר הזה. ספר שנבנה מתוך הניסיון, מתוך הידע, מתוך הקונקרטיות, אבל גם מצליח לגעת בשאלות העמוקות ביותר בחיים הארגוניים. המעבר מהיגיון מכאניסטי להגיון של ידע, הוא מהפכה רבתי בעולם הניהול (ובמידה רבה גם בחיים האנושיים בכלל), הספר מבקש בעיני להוות נדבך נוסף בבניין המהפכה הזו.

לכן, התהליך של כתיבת הספר, וצורת הספר צריכה להיות שילובית. כאן, אנחנו בוודאי ניתקל בבעיות הרגילות של עולם החומות – זכויות יוצרים, אגו, קיבעון מחשבתי, שליטה. בתוך הסבך הזה, אני מקווה שנמצאת את הדרך להביא מערכת שהיא גם גמישה, גם יודעת "להלוך על פי רוחו של כל איש ואיש" וגם משמעותית ופורצת דרך.

 

 

השאר תגובה