מודל PESTEL ומודל כוחות השיבוש

בפוסט הקודם הצגנו את מסגרת קינפין, שהיא מסגרת חשיבתית נטולת הקשר – היא מתארת את צורת החשיבה שלנו ולא את המציאות – אפשר להשתמש בה ביחס למשבר הקורונה, למדיניות ציבורית, לפיתוח תוכנה או לתכנון מסיבת יום הולדת. המודל הבא שנציג, הוא צ'ק-ליסט קונקרטי, שמטרתו לוודא שבהסתכלות שלנו על שינוי ועל חוסר ודאות אנו מפנים תשומת … המשך לקרוא מודל PESTEL ומודל כוחות השיבוש