מספר ארגוני Organizational Storyteller

לאחרונה לקחתי חלק בתהליך התערבות בעמותה לפיתוח מנהיגות מקרב הפריפריה החברתית בשוק העבודה.

הבקשה הראשונית של מזמין העבודה הייתה לאתר את החסמים המונעים מהעמותה לעמוד ביעדיה ומקהל היעד של העמותה לחוות הצלחה. כך, שמזמין העבודה ציפה שלאחר הסדנה אגיש לו דוח שיסכם את תשובות בעלי העניין – סגל העמותה ומוטביה – לשאלה בדבר הגורמים לשביעות הרצון ולאי-שביעות הרצון שלהם מתפקוד העמותה ומתפוקותיה.

כמובן, כל מי שעוסק בהנחיית סדנאות וקבוצות מיקוד יודע שיש להמנע משאלות כן ולא ולחתור למה שמקרא "שאלות עוצמה" או "שאלות חזקות" המתבססות על דרישת ה"מה?" וה"למה?". אולם, תוך כדי הדיאלוג המקדים עם מזמין העבודה שמתי לב לכך שגם שאלות פתוחות אינן מתכון בטוח לדיון פורה. לדוגמה, השאלה: מהם האתגרים שאתה מזהה לקראת כניסתך לשוק העבודה?" היא כביכול שאלה פתוחה וחזקה, אולם למעשה אין בה כדי להוות תשתית להפתעה עצמית של העונה – הפתעה כזו היא מבחינתי מדד להצלחה של דיון, שכן היא משמשת עבורי אינדיקציה לפריצת מעגלי חשיבה קודמים. ולכן התעקשתי לשאול שני סוגים של שאלות – שאלות בדבר הציפייה של בעלי העניין ביחס לתפקוד העמותה ושאלות בדבר התרשמותם מהתהלותה בפועל. למעשה דרשתי את שני הנדבכים האלה כך: "מדוע בחרת בעמותה מלכתחילה?" ו-"מה הפתיע אותך תוך כדי הפעילות בעמותה?".

המתח בין הידוע מראש לבין הקיים או מה שאני מכנה "הסלט הטרי" יצר את המתח הנחוץ למינוף הדיון.

אז מה זה בעצם מספר ארגוני (organizational storyteller) – מה שגיליתי תוך כדי כתיבת הדוח זה שאני מספר את הסיפור הארגוני המתרחש בין השיח הארגוני מוצהר לבין מה שאכן מתקיים בארגון, בין החזון לבין התנהלות העמותה בפועל, על היטליה השונים (הנהלה בכירה, סגל, מוטבים ישירים ועקיפים, תורמים ומשרדי ממשלה). ומתוך הסיפור אני מחלץ ומדגיש את הפיתולים בעלילה, אלה שגללם או בזכותם חש מזמין העבודה כי העמותה איבדה את הכיוון, או שיש צורך בהגדרת כיוון חדש.

מהו הסיפור הארגוני שלנו?

המספר הארגוני – ג'ובאני דומניקו

אז למה צריך אותי? למה אין המספר הארגוני יכול לצוץ מבין חברי העמותה? תשובתי לכך היא שהעמותה טרודה בעשייה, ועשייה ואי-וודאות הם שני כוחות מנוגדים. ואילו המערבולת שהעמותה נקלעה לתוכה היא מערבולת של עולם סבוך ונטול וודאות. ומתוך מצב צבירה של עשייה מתמדת לא ניתן להעלות את הסיפור הסבוך, רב ההיטלים.

לכן, מיומנותו של המספר הארגוני מחולקת לשני ממדים עוקבים: ראשית עליו להציף די חומר כדי ליצור את הסיפור הארגוני בנקודת הזמן הנוכחית – לחלץ מחברי הארגון וממוטביו את ההיטלים שישמשו לגיבוש הסיפור הארגוני הסמוי; ושנית עליו לספר את הסיפור הארגוני שמתקיים במתח בין העבר להווה, בין המוצהר למתקיים, לספר סיפור עקיב ואמין שחברי הארגון יוכלו להתלות בו כדי לטפס מהבור אליו נקלעו.

תגובה אחת בנושא “מספר ארגוני Organizational Storyteller

השאר תגובה