שגרת יומו של הצייד

מהי שגרת יומו של איש העסקים? האדם השכיר הולך לעבודה. עד כמה שנרצה ליפות את זה בביטויים כמו "יש שהולכים לעבודה ויש שהולכים לעבוד…" בסופו של דבר האדם השכיר הולך לעבודה, שגרתו אינה נמדדת בימים אלה בשבועות ובחודשים ועיתותיו אינן בידיו אלא בידי מקבל ההחלטות במקום עבודתו.

יחד עם זאת, יש בשגרה זו הכרח שווה ערך לתגמול הכספי שאדם שכיר מקבל מדי חודש. שגרה זו מבנה דפוס שהוא מעין שלד עבור האדם השכיר.

לבסוף איננו מסוגלים להתנהל ללא שלד. כיסי הפנאי יכולים להתקיים רק לצד המחויבויות עד כמה שהן עשויות להיות כוזבות. הרי גם המשפחה היא מסגרת ממוסדת, אז כיצד נוכל לדרג את המהותי מהטפל ללא שלד של מחויביות של שכירות? אם כך, מהי שגרת יומו של איש העסקים? האם ניתן להמשיל אותה לשגרת יומו של הצייד? לדעתי כן. הרי הצייד למד את הרגליו של טרפו, אורב לו בירידתו לשתות מהנהר בשעות ובמקומות קבועים, מזנק עליו ומתכלכל על בשרו. כך גם איש העסקים אורב לנציגי הארגונים הממוסדים ומזנק אליהם בעיתוי האידיאלי. אולם לצד חופש יחסי זה, נדרש איש העסקים גם הוא לשגרה כלשהי שתשמש עבורו שלד להתייחסות, שלד לברירת המהותי מהטפל. מהו השלד המשתקף בשגרת יומו של איש העסקים? דבר אחד אני יודע, בניגוד לאדם השכיר, על איש העסקים להמציא את השלד הזה חדשות לבקרים.

השאר תגובה