שקיעה: הקורונה כהתנגשות מערכתית

כוכב הלכת לאגאש מוקף שמשות מכל עבריו. תושביו לא יודעים מהו לילה או חושך, ולא זכו לדעת כי בשמי הליל מתנוצצים מליוני כוכבים. אך אחת לאלפיים שנים לערך, מצויות 5 השמשות בכיוון אחד, וליקוי חמה מתרחש למול השמש האחרת. הכוכבים לפתע מגיחים וזורחים, ותושבי כוכב הלכת יוצאים מדעתם, ושורפים מכל הבא ליד כדי להניס את … המשך לקרוא שקיעה: הקורונה כהתנגשות מערכתית