המטרות של הספר – יותם

בעיית החומות היא אחת הבעיות החמורות ביותר של המגזר הציבורי, בישראל ובעולם. המבנה הביורוקרטי מקדש את היעילות המקומית על פני היכולת להגיע לשילוביות בהתמודדות עם האתגרים הקיימים במציאות, מאחר והוא מושתת על שליטה, נהלים פנים-ארגוניים, וחלוקת אחריות ממצה ומוציאה. השילוביות הנדרשת בהתמודדות עם רוב הסוגיות האסטרטגיות של המגזר הציבורי, איננה יכולה להתקיים רק ברמות הגבוהות ביותר, מאחר וגם שם בעיות אלו קיימות, לעיתים ביתר שאת ומסיבות נוספות (פוליטיות למשל). ההבנה היא ששיתופי הפעולה הללו נדרשים בכל הרמות, ובייחוד ברמות הביניים. אלא שכל הידע הניהולי והארגוני שלנו פועל כנגד היכולת לעשות כן. להמשך קריאה