An OpenSource System is needed

אם נביט במציאות בתוך הארגונים נבחין בתרבות של תחרות בינ-אישית. חברי צוות מתחרים בינהם על הקרדיט של הבוס. צוותים מתחרים בינהם על יוקרה בארגון. את מי יקדמו לעמדת ניהול? איך יוכל זה שמונה זה עתה לעמדת ניהול לשמר את תוקף סמכותו ומעמדו בארגון?
השיח הסימבולי או יותר מדויק המאבק בזירה הסימבולית מרוקן את העשיה הארגונית ממהותה; והתחרות הבינ-אישית, למרות שמתייחסים אליה כבסיס למוטיבציה אישית למצוינות, למעשה מפילה חללים – ולעיתים, מי שנופל חלל הם דווקא מנועי היצירתיות של הארגון. למה? כי מישהו אחר, תחרותי יותר וממולח יותר עשה להם ספין ובמקרה הטוב "רק" חמס את הרעיונות שלהם ובמקרה הפחות טוב חמס את רעיונותיהם ועיקר אותם מעוקצם החתרני, זה שעשוי להביא לחדשנות, וזכה בקרדיט ההנהלה בארגון. קרדיט שלרוב ניתן על סמך ניראות ומניירות של תחרותיות.

מחשבה פתוחה, Jordi berenguer, ויקי קומונס
image-105

מחשבה פתוחה, Jordi berenguer, ויקי קומונס

התרבות הארגונית הזו, של התחרות, מגיעה לתפיסתי מבחוץ. הרי מזה מספר עשורים ארגוני המגזר העסקי הוכתרו כמודל לחיקוי, הן עבור ארגונים ממשלתיים והם עבור ארגוני מגזר שלישי. והרי המגזר העסקי גזר על עצמו, לפחות באופן רשמי, לעמוד בכללי התחרות המתבקשים כדי לייצר שוק שוכלל. תחרות זו מכתיבה משחק סכום אפס בו הרווח של האחד מגיע על חשבונו של האחר. דפוס התנהגות תועלתני ואף נצלני זה מקעקע כל אפשרות לשיתוף פעולה למען כל מטרה שאינה מיקסום הרווח הכלכלי. לטענתי, תרבות גלובאלית זו מחלחלת לתוך הארגונים עצמם ובחשבון אחרון פוגעת בתחרותיות שלהם בשוק.
אחת הדוגמאות לסתירה המובנית בין תחרות לבין שיתוף פעולה בסיסי בין גורמים הוא המינוח הלועזי לחוק ההגבלים העסקיים – antitrust law. משמע, כדי לשמר את "הסטריליות בשוק המשוכלל" חל איסור על ארגונים לכונן בינהם יחסי אמון. אם כך, מה הפלא שחוסר האמון, התועלתניות והנצלנות חודרים לזירה הארגונית ופושעים במקום העבודה.

תגובה אחת בנושא “An OpenSource System is needed

 1. איך משמרים את המתח בין התחרות לאמון.

  בין החום, האהבה, הבטחון שעלולים להגיע עד לשקיעה ב"אם הגדולה" לחתירה למצויינות, קידום מתמיד, חשיבה על הצעד הבא ותוכנית אסטרטגית ("גברית?")?

  ואולי זה בעצם מה שאתה מחפש:
  http://www.haaretz.co.il/literature/study/1.1304233

  כיצד נייצר קול שונה? קול אחר (A different voice?) או קול רגיל? ואולי זו המשמעות של ההגד שנאמר כמעט כמסיח לפי תומו "הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו"?

  יוני

השאר תגובה