מנהיגות הסתגלותית: מונחון

מאגר הידע של דואלוג: מאגר הידע המקיף בעברית בתחומי האסטרטגיה והחשיבה המערכתית
גרסה מ־13:15, 26 בספטמבר 2021 מאת Office (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

המונחון שלהלן מעובד מתוך רשימת רשימת המונחים שבסוף הספר "The Practice of Adaptive leadership"[1] שנכתב על ידי רון חפץ ומרטי לינסקי.

ברשימה שלהלן מספר רב של קישורים בין מושגים בתוך המונחון. קישורים אלו יופיעו בכתב מוטה (למשל: בן ברית). כמו כן מופיעים קישורים לדפים אחרים בויקי דואלוג, אשר יופיעו בכתב רגיל (למשל: מערכת).

מונחון

א

 • אב מייסד (ancestor) - דמות או קבוצה ותיקה בארגון. נושאת לרוב מורשות ארגוניות ותרבותיות.
 • אבדות (casualty) - דמות או תפקיד שנפגע או אובד עקב שינוי הסתגלותי.
 • אופוזיציה (opposition) - דמות או קבוצה בארגון המתנגדת למנהיגות או לשינויים.
 • איזור חוסר-איזון פורה (productive zone of disequilibrium) - אזור של חוסר נוחות ארגוני המאפשר עבודה הסתגלותית ולא מגיע לכדי חוסר איזון מחד גיסא או הימנעות מעבודה מאידך גיסא.
 • איש סוד (Confidant) - אדם המושקע ברווחתו וטובתו של אדם אחר ללא מניע סמוי. לרוב איננו חלק רשמי של המערכת או הארגון הקיים.
 • אשליית המערכת השבורה (illusion of the broken system) - תחושה כי המערכת הקיימת קורסת ולא מתפקדת, לאור תהליכי שינוי. עצם קיום קבוצת אנשים המרכיבה מערכת בעלת מטרה משותפת מפריכה את התחושה הזאת ומאפשרת התקדמות.
 • אתגר הסתגלותי (adaptive challenge) - בעיה מערכתית (בשונה מבעיה טכנית) המצריכה שינוי בסיסי ומשמעותי בכדי להחזיר את הרלוונטיות הארגונית למול סביבה פנימית או חיצונית שהשתנתה.

ב

 • בוחן מציאות (reality testing) - בחינה של התהליך ההסתגלותי מול המציאות הארגונית בשטח (נתונים כלכליים, מדדי עבודה וכד').
 • מבין השיטין (song beneath the words) - מסרים והקשרים חבויים בתוך שיח של גורם במערכת, שאינם באים לידי ביטוי בשיח הגלוי.
 • בן ברית (ally) - חבר בקהילה המהווה שותף ובן ברית בנושא מסוים בתהליך.
 • בעיה טכנית (technical problem) - בעיה שהארגון למד ויודע כיצד להתמודד איתה באמצעות כלים ושיטות הקיימים בעולם.
 • ברירת מחדל (default) - הדרך המקובלת לתגובה או לפתרון בעיות במערכת.
 • בשלות הנושא (ripeness of an issue) - מידת המוכנות של בעלי העניין לקיים דיון בסוגיות מהותיות.

ג

 • גיוון הפרובוקציה (modulating the provocation) - חלק ממנגנוני העלאת הטמפרטורה במערכת היא באמצעות שימוש בפרובוקציות מחושבות. מאחר והפרובוקציות נשחקות תוך כדי השימוש בהן יש לגוון אותן. הגיוון יכול להיעשות הן על ידי שימוש בפרובוקטורים שונים (מסיעות שונות) והן בהצפה של בעיות נוספות הנוגעות לאותו אתגר הסתגלותי.
 • גישוש (probe) - כדי לחוש מערכת מורכבת ולהבין את הקירות הסמויים והפילים בחדר יש לייצר למידה מתוך חיכוך.

ד

 • דיון אמיץ (courageous conversation) - דיון שנועד לעסוק בבעיות מהותיות ולעמת דעות ואמונות מנוגדות, באופן שאיננו פוגע במערכות היחסים. ראו גם: לנצח על הקונפליקט

ה

 • הימנעות מעבודה (work avoidance) - הימנעות של השותפים מקידום פעולות הכרחיות להסתגלות של המערכת ופועלים בהתנגדות לשינוי המתחייב.
 • הסתגלות (adaptation) - יכולת של ארגונים להשתנות לנוכח מציאות משתנה ולשמר רלוונטיות מערכתית לאורך זמן.
 • הפיל שבחדר (elephant in the room) - סוגיה משמעותית וידועה שאיננה מדוברת בצורה גלויה.
 • השהיה (Holding steady) - המתנה לעיתוי הנכון לפעולה, לאור מכלול שיקולים הנוגעים לבעלי ברית, אופוזיציה ואיתור איזור חוסר-איזון פורה.
 • התנקשות (assassination) - ניטרול והשתקה של עמדה המנוגדת לאחד הצדדים.
 • התערבות (Intervention) - פעולה או סדרה של פעולות המיועדות להניע את התהליך ההסתגלותי.
 • התקדמות בתהליך (progress) - פיתוח יכולות המאפשרות למערכת לשגשג ולהתקדם באתגרים ההסתגלותיים.

ח

 • חוסן (resilience) - היכולת של יחידים ושל המערכת לשאת חוסר איזון לאורך זמן.
 • חוסר שיווי משקל (disequilibrium) - היעדר מציאות יציבה, מתח, קונפליקטים וכיוב', הנובעים מאתגר הסתגלותי.
 • טווח הסמכות (scope of authority) - סך הכלים והיכולות שמנהיג יכול להפעיל מתוך סמכות נתונה.

ט

י

 • ייעוד (purpose) - המטרה הכוללת של הארגון הנותנת הקשר לסך הפעילויות שלו.
 • יכולת ההסתגלות הנתונה (adaptive capacity) - סך החוסן והיכולות של האנשים והמערכת המצויים באיזור חוסר-איזון פורה.

כ

 • כוונון (tuning) - סך היכולות, הדעות, נקודות המבט וכיוב' שעיצבו את האדם ואת יכולתו להגיב בצורה מודעת ולא מודעת למצבים משתנים.
 • כליא ברק (lightning rod) - אדם המהווה יעד לזעם או להתנגדות, המתבטאים לרוב כהתקפה אישית, כביטוי להתנגדות לעמדה מסויימת או בניסיון לבריחה מאחריות. ראו גם שעיר לעזאזל.

ל

 • להחזיר את העבודה לבעלי העניין (Giving the work back to stack holders) - פעולה של בעל הסמכות להעברת האחריות לתהליך לגורמים נוספים בעלי עניין כחלק מויסות הטמפרטורה. החזרתה עבודה היא היבט קריטי מאחר וללא לקיחת אחריות על הנושא על ידי סיעות נוספות במערכת השינוי יאבד אנרגיה ויעצר. ראה גם: רתימת שותפים.
 • לווסת את הטמפרטורה (regulating the heat) - להנמיך או להגביר את המתח במטרה לייצר עבודה יעילה באזור חוסר האיזון הפורה.
 • למדוד את הטמפרטורה (taking the temperature) - הערכת מצב חוסר האיזון הנוכחי במערכת
 • לנצח על הקונפליקט (orchestrating the conflict) - תכנון והובלת תהליך בין הסיעות המנוגדות במטרה לייצר תהליך הסתגלותי בו הן מחוייבות לפתור בעצמן את המתחים.
 • לעלות למרפסת (getting on the balcony) - לקיחת מרחק מהנעשה בשטח ('רחבת הריקודים') במטרה לבחון את המצב הנוכחי ולגבש תובנות שקשה לייצר תוך כדי התהליך השוטף.
 • לערב מעל ומתחת לצוואר (engaging above and below the neck) - הכנסת כלל המרכיבים האנושיים: קוגניטיביים, רגשיים, אינסטינקטיביים, תלויי-ניסיון וכד' לתוך התהליך ההסתגלותי.
 • לפרוש את עצמך (deploying yourself) - לעשות שימוש מודע בכלל היכולות שלך ובכללן תפקידים, כישורים, וזהות.
 • לרקוד על סף גבולות הסמכות (dancing on the edge of your scope of authority) - נקיטת פעולה בסמוך או מעבר לגבולות הפורמליים והבלתי פורמליים של מה שמצופה ממך לעשות.
 • לשאוב מים (carrying water) - לעשות עבודה עבור אחרים כאשר הם נדרשים לעשות אותה בעצמם (באופן שבטווח הבינוני פוגע בשינוי).
 • לתזמן את העבודה (pacing the work) - לחוש את מידת החוסן של המערכת, ומידת השיבוש שהיא יכולה לשאת בעת הנוכחית, ולאור זאת לפרק את האתגר ההסתגלותי למרכיבים קטנים יותר ומימוש של אלו בקצב שאנשים מסוגלים להכיל.

מ

 • מהצוואר ומטה (below the neck) - היכולות הלא אינטלקטואלית של האדם - רגשות, יכולות רוחניות, אינסטינקטים ויכולות קינטיות (תנועה וגוף).
 • מיינדסט נסיוני (experimental mind-set) - גישה הבוחנת כל נסיון להתמודדות עם אתגר הסתגלותי לא כפתרון אלא כתחילתו של תהליך מתמשך ואיטרטיבי של בחינת ההיפותזה, התבוננות בתוצאות ההתערבות, והתאמת המאמץ בהתאם, או גישוש אחר כיוון אחר במקרה הצורך.
 • מנהיגות הסתגלותית (adaptive leadership) - הפעילות של הנעת עבודה הסתגלותית.
 • מנהיגות ללא סמכות (leadership without authority) - להוביל אנשים בהתמודדות עם אתגר הסתגלותי על ידי נקיטת פעולות שהן מחוץ לגבולות הסמכות הפורמלית והלא פורמלית, כלומר מחוץ לסט הציפיות הקיים. בין הפרקטיקות של מנהיגות ללא סמכות ניתן למנות הצפה של שאלות מפתיעות מתוך דרג הביניים של הארגון, הנעת אנשים מעבר לגבולות הארגון (רתימת סיעות ושותפים) ועוד.
 • מנהיגות עם סמכות (leadership with authority) - הובלת אנשים להתמודדות עם אתגר הסתגלותי מתוך פוזיציה של סמכות. התפקיד (role) של הסמכות מביא עימו מצד אחד משאבים ומצד שני מגבלות מובנות בהובלת השינוי.
 • מערכת חברתית (social system) - כל מאמץ או הוויה קולקטיביים המכילים אתגרים הסתגלותיים משותפים, וכוללים דינמיקות ומתחים פנימיים בעלי תלות הדדית.
 • מפת סיעות (faction map) - מפת ידע המציגה את הסיעות הרלוונטיות לאתגר הסתגלותי מסויים ומציגה את הנאמנויות, הערכים, והאינטרסים שמאויימים על ידי השינוי, וגורמים לכל סיעה להיות משוקעת במיקום הנוכחי שלה.

נ

ס

 • סביבה מחזיקה (holding environment) - הכוחות המאפשרים לקבוצה להמשיך לפעול יחד במהלך תהליך של שינוי הסתגלותי המלווה בהכרח במתחים פנימיים עמוקים. בין אלו ניתן למנות קשרים אישיים ומשפחתיים; נורמות פרוצדורות ונהלים; יעוד וערכים משותפים, מורשת, שפה וריטואלים; היכרות משותפת וקודמת עם אתגרי הסביבה ההסתגלותית; ביטחון בסמכות. סביבה מחזיקה מאפשרת להכיל את הקונפליקט, הכאוס והבלבול המאפיינות התמודדות עם בעיות במערכות סבוכות. ראו גם סיר לחץ וחוסן.
 • סיעה (faction) - קבוצה בעלת (1) תפיסת מציאות משותפת שעוצבה על ידי מורשת תרבותית, יחסי כוח, נאמנויות ואינטרסים; (2) שפה פנימית המאפשרת לה לנתח סיטואציה ומערכת לוגית פנימית שמגדירה את היעדים, הבעיות, והפתרונות הקיימים באופן המובן לחברה הקבוצה.
 • סיר לחץ (pressure cooker) - סביבה מחזיקה החזקה מספיק להכיל את מצב חוסר האיזון של התהליך ההסתגלותי. ראו גם סביבה מחזיקה וחוסן.
 • סמכות (authority) - עוצמה פורמלית ובלתי פורמלית בתוך מערכת הנדרשת למלא סט של שירותים בסיסיים, או פונקציות חברתיות:
  1. כיוון
  2. הגנה
  3. סדר
 • סמכות לא פורמלית (informal authority) - עוצמה הנתונה לגורמים המקדמים ציפיות חברתיות קיימות, כגון ייצוג ושימור של נורמות חברתיות ומוסריות.
 • סמכות פורמלית (Formal Authority) - עוצמה גלויה, הנתונה לגורמים הנדרשים לספק סט נתון ציפיות כגון אלו הרשומות בתיאור משרה או במנדט חוקי נתון.

ע

 • עבודה הסתגלותית (adaptive work) - להוביל אנשים במשך תקופה של איזון מופר, במהלכה הם מצליחים להבדיל בין ה-DNA התרבותי שיש לשמר ובין זה שיש להשליך, וכן להמציא או לגלות DNA תרבותי חדש שיאפשר להם לשגשג מחדש.
 • עבודה טכנית (technical work) - הגדרה ופתרון באופן אפקטיבי של בעיות על בסיס הנסיון והמומחיות הקיימים.
 • עבודה מנהיגותית אישית (personal leadership work) - ללמוד כיצד לנהל את עצמך כדי להיות אפקטיבי יותר בהנעת העבודה ההסתגלותית.
 • עיר מקלט (sanctuary) - מרחב או סט של פעולות המאפשרות חידוש כוחות אישי.

פ

 • פעל מתוך תבונה פוליטית (act politicaly) - פעולה המביאה לידי ביטוי את הנאמנויות ומערכת הערכים של סיעות אחרות בתוך אסטרטגיית השינוי.
 • פרשנות (interpretation) - זיהוי של דפוסי התנהגות שמסייעים לייצר היגיון ומשמעות לסיטואציה הנתונה. הפרשנות היא הפעולה המאפשרת להסביר מידע גולמי באמצעות עיבוד ויצירת נרטיב. ברוב המקרים קיימות מספר פרשנויות אפשריות.

צ

 • ציפיות - ההתייחסות החברתית לתפקיד מסויים, ולמשימות שעליו לספק בתוך הסדר החברתי הקיים. עבודת מנהיגות תמיד חורגת מן הציפיות.

ק

 • קפיצה לפעולה (leap to action) - התנהגות ברירת-מחדל של תגובתה לא מושכלת להפרת האיזון על ידי סט תגובות מורש ומוכר.

ר

 • רחבת הריקודים (the dance floor) - מרחב הפעולה, היכן שהחיכוך, הרעש, המתח, והפעילות המערכתית מתרחשים. המקום שבו העבודה נעשית בפועל.
 • ריטואל (ritual) - פרקטיקה בעלת חשיבות סימבולית שמסייעת לייצר תחושת קהילתיות משותפת.
 • רעב (hunger) - צורך אנושי בסיסי שכל אדם נורמלי מבקש לספק, כגון:
  • עוצמה ושליטה
  • אשרור וחשיבות
  • אינטימיות ותענוג
 • רפרטואר (repertoire) או רוחב הפס (bandwidth) - טווח היכולות שפרט מסוכל לפעול במסגרתן בנוחות.

ש

 • שגשוג (thrive) - הרמה הגבוה ביותר של קיום, להגיע לרמת החיים הגבוהה ביותר, לאור מערכת הערכים של האנשים. לטובת שגשוג נדרשת תגובה הסתגלותית המבחינה בין מה שהוא ניתן להחלפה לבין המהותי, ומייצרת חדשנות המביאה את המיטב של המורשת והעבר אל העתיד.
 • שותפים (partners) - פרטים או סיעות אשר משתפים פעולה, ובכלל זאת בני ברית ואנשי סוד.
 • תפקיד (role) - סט הציפיות בתוך מערכת חברתית אשר מגדירות את השירותים שפרטים או קבוצות נדרשים לספק.

ת

 • תצפית (observation) - איסוף מידע וזוויות הסתכלות ממגוון גדול ככל הניתן של כיוונים (היטלים). ראו גם לעלות על המרפסת.
 • תרבות הסתגלותית (adaptive culture) - תרבות הסתגלותית בארגון מתאפיינת בלפחות חמישה מרכיבים תפקודיים:
  1. קוראים לפיל בחדר בשמו
  2. חולקים באחריות לגבי עתיד הארגון
  3. מתרגלים שיפוט עצמאי
  4. פיתוח יכולות מנהיגותיות
  5. מיסוד של רפלקציה ולמידה מתמדת
 • תשומת לב (attention) - המשאב הקריטי של המנהיגות. כדי לקדם תהליך מול אתגר הסתגלותי אלו המובילים נדרשים לשמר את המעורבות של האנשים על ידי שימוש בשאלות קשות במהלך תקופת חוסר האיזון. ראו גם ניהול המשאב הקוגניטיבי.

לקריאה נוספת

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. Heifetz, Ron, Grashow, Alexander & Linski, Marti, The Practice of Adaptive leadership: Tools and Tactics for Changing Your Organization and the World, Harvard Business Press, pp. 303-308.

הודפס מתוך מאגר הידע של דואלוג בכתובת: "https://doalogue.co.il/wiki/index.php?title=מנהיגות_הסתגלותית:_מונחון&oldid=11037"

משותף תחת רישיון CC-BY 4.0. ניתן להפיץ באופן חופשי תוך מתן קרדיט לדואלוג וקישור למקור.