פתיחת התפריט הראשי

מאגר הידע של דואלוג β

תבנית:בפיתוח ידע

פיתוח ידע מול אתגרים חדשים

הצבת החדשנות בחזית העשיה הארגונית בעזרת מתודולוגיות יחודיות

* חילוץ המערכת המושגית ויצירת מושגים חדשים
* עלייתן ונפילתן של פרדיגמות ארגוניות
* שימוש מושכל במגוון סוגי הידע בארגון
* התמרה של ידע הקיים מחוץ לארגון