פתיחת התפריט הראשי

מאגר הידע של דואלוג β

תבנית:קישור-פנימי

תבנית להכנת עוגן (anchor) שניתן לקשר אליו

פרמטרים של תבניות

פרמטרתיאורסוגמצב
הטקסט להצגה1הטקסט

הטקסט שיוצג

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתדרוש
קישור לדף אחר (אופציונאלי)2קישור

אין תיאור

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףמוצע