תבנית:שיר בטורים/תיעוד

פרדיגמה חדשה לניהול וייעוץ אסטרטגי
< תבנית:שיר בטורים
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תבנית זו משמשת להצגת שירים בכמה טורים - עד שבעה. פרמטרים:

  • "רוחב טור": מספר המבטא את רוחב הטור בפיקסלים. הפרמטר אופציונלי, ללא הפרמטר, רוחבו של כל בית ייקבע לפי השורה הארוכה ביותר באותו בית, כלומר רוחב הבתים לא יהיה בהכרח זהה.
  • "שירה": אם תגדירו "שירה=כן", השיר יוצג בגופן פרנק ריהל, ובגודל 140%. אחרת השיר יוצג באותו גופן כמו שאר הטקסט.
  • פרמטרים ללא שם: בתי השיר לפי הסדר.

שימו לב: אם אחד הבתים מכיל את הסימן "=", יש לעשות אחד משני דברים:

  • להחליף בטקסט את הסימן "=" בתבנית {{=}} שמיועדת בדיוק לפתרון בעיות כאלו
  • להקדים לכל אחד מהבתים 1= 2= 3= וכן הלאה לפי מספר הבית (כלומר תחילת הבית תיראה כך:

|1=השורה הראשונה של הבית הראשון
...שורות נוספות
|2=השורה הראשונה של הבית השני
...וכן הלאה.

בדומה, אם אחד הבתים מכיל את הסימן | ("באר אנכי"), יש להחליף אותו בגוף הטקסט ב{{!}}.

דוגמה לשימוש בתבנית "שיר בטורים":

{{שיר בטורים|רוחב טור=200
|גשם ירד
היה קר ורטוב
ישבנו בבית
הבטנו לרחוב
|ישבתי עם טלי
היה נורא קר
אמרתי חבל
אי אפשר שום דבר
|אסור לי לצאת
לשחק בכדור
רק קר ורטוב
ואסור ואסור}}

התוצאה:

<td valign="top" width:"200px" style="padding:0 30px">

גשם ירד
היה קר ורטוב
ישבנו בבית
הבטנו לרחוב

</td> <td valign="top" width:"200px" style="padding:0 30px">

ישבתי עם טלי
היה נורא קר
אמרתי חבל
אי אפשר שום דבר

</td> <td valign="top" width:"200px" style="padding:0 30px">

אסור לי לצאת
לשחק בכדור
רק קר ורטוב
ואסור ואסור

</td>

ללא פרמטר הרוחב, השיר ייראה כך:

<td valign="top" width:"px" style="padding:0 30px">

בית
קצר
שורות

</td> <td valign="top" width:"px" style="padding:0 30px">

בית עם שורות הרבה הרבה הרבה יותר ארוכות
אבל משעממות.

</td> <td valign="top" width:"px" style="padding:0 30px">

גשם ירד
היה קר ורטוב
ישבנו בבית
הבטנו לרחוב

</td> <td valign="top" width:"px" style="padding:0 30px">

ישבתי עם טלי
היה נורא קר
אמרתי חבל
אי אפשר שום דבר

</td> <td valign="top" width:"px" style="padding:0 30px">

אסור לי לצאת
לשחק בכדור
רק קר ורטוב
ואסור ואסור

</td>

עם פרמטר שירה=כן:

<td valign="top" width:"px" style="padding:0 30px">
גשם ירד

היה קר ורטוב
ישבנו בבית
הבטנו לרחוב

</td> <td valign="top" width:"px" style="padding:0 30px">
ישבתי עם טלי

היה נורא קר
אמרתי חבל
אי אפשר שום דבר

</td> <td valign="top" width:"px" style="padding:0 30px">
אסור לי לצאת

לשחק בכדור
רק קר ורטוב
ואסור ואסור

</td>