איך נראה תהליך אסטרטגי?

מתווה התהליך שאנו מציעים משתנה בהתאם לנסיבות ולצרכים, אבל בבסיסו ניצבים אותם שלבים מרכזיים: 

תיאום ציפיות

מפגש תיאום ציפיות הכולל את תכנון התהליך המשותף וקביעת ההרכב המוביל. בעקבותיו, יועצי דואלוג יצאו לתהליך מחקר והכנה לקראת הסדנה האסטרטגית.

סדנה אסטרטגית

בלב התהליך עומדת הסדנה האסטרטגית, הכוללת שיח וניתוח משותף של הנהלת הארגון ויועצי דואלוג, על פי המודל המערכתי לחשיבה אסטרטגית, בסוגיות הבאות: 

  1. הסביבה. נתחיל במבט רחב על ההקשר שבו החברה פועלת. השוק הנוכחי ותמורות שמתחוללות בו, המתחרים המרכזיים, ההתפתחויות הטכנולוגיות, המאפיינים הרגולטוריים והפוטנציאלים העסקיים. 
  2. החברה, או "הבית" במודל המערכתי. נבצע תהליך גנאלוגיה – המתחיל בהווה, ופורם לאחור את תולדות המאפיינים והנכסים העסקיים, הארגוניים, הטכנולוגיים והאנושיים של החברה. שלב זה חיוני כדי שנוכל לצלוח קיבעונות והנחות סמויות.
  3. האפקט הרצוי. בשלב זה נתמודד יחד עם שאלת היעדים. מה האפקט שאותו החברה מעוניינת ליצור בעולם? מהי המטרה שמניעה את הארגון במכלול העשייה שלו? 
  4. הפערים האסטרטגיים. נאתר את הפערים המרכזיים אשר מקשים על ההנהלה בהשגת האפקט הרצוי. הפערים בסביבה, הפערים בבית, וחשוב מכל – השינויים הדרושים על מנת להתמודד איתם.
  5. הפוטנציאל. בדיון המאתגר ביותר בתהליך, ניקח את התובנות מכל השלבים הקודמים, ונפעיל את מירב האנרגיה היצירתית המשותפת כדי לדמיין מה החברה יכולה להיות ולהשיג.  

גיבוש אסטרטגיית פעולה

לבסוף, יועצי דואלוג יובילו את תרגום התובנות מהסדנה לאסטרטגיית הפעולה. נברר את מכלול הפעולות הנדרשות כדי להוציא אל הפועל את האפקט הרצוי. עם כיווני פעולה ברורים, נוכל לסייע גם  בהכנת תוכניות העבודה, ובליווי היישום.