DoAlogue


Rethink Strategy

האתגר: ניהול באי-וודאות

העולם שלנו נהיה מורכב יותר ויותר (היום קוראים לזה VUCA), אך כלי הניהול אינם משתנים באותו הקצב (עוד פעם Swot?). ההיצמדות למוכר ולידוע מובילה ארגונים למעוד שוב ושוב על אותם המכשולים ולפספס הזדמנויות לפרוץ קדימה.

Next

המענה - ייעוץ אסטרטגי מערכתי

ייעוץ אסטרטגי מערכתי עוזר למנהלים ליצור היגיון במורכבות ובמצבי אי-וודאות ולקדם פתרונות חדשניים המותאמים באופן ייחודי לארגון ולאתגרים בסביבה המשתנה. הייעוץ המערכתי מתמקד בליווי תהליך החשיבה האסטרטגי של ההנהלה ומאפשר למנהלים לקחת אחריות מלאה על פיתוח המענה

דואלוג: הצוות

יובל הולצמן

יובל הולצמן

פיתוח תהליכי למידה וקידום מצויינות וחדשנות

יועץ ארגוני מוסמך, פעיל בתחום הממשל המקומי, מומחה לפיתוח והטמעת גישות חדשניות בחינוך ובתקשוב, ובעל ניסיון רב בהנחיית קבוצות ובפיתוח למידה אסטרטגית בארגונים. יובל שימש בעבר כראש תחום כח האדם וההדרכה במכון ראות וכן כחוקר מוביל בתחום החברתי-כלכלי.

יותם הכהן ייעוץ אסטרטגי

יותם הכהן

פיתוח תהליכי חשיבה אסטרטגיים והובלת שינוי

יועץ בכיר במערכת הביטחון ובמגזר הציבורי, עוסק בתחומים של חשיבה מערכתית ואסטרטגית, בפיתוח מתודולוגיות למידה מתקדמות ובעיצוב סביבות טכנולוגיות תומכות שיתוף ולמידה. יותם שימש בעבר כראש צוות תפיסת הביטחון הלאומית במכון ראות.

Contact us | צרו קשר