סדנת אסטרטגית לצמיחה

 • בקצרה: סדנה אסטרטגית לחברות בתהליכי שינוי, המייצרת בתוך זמן קצר הבנה בהירה ומשותפת של מצב החברה והסביבה המשתנה, ומאפשרת גיבוש יעדי צמיחה אסטרטגיים וצעדים אופרטיביים מיידיים למימושם.
 • עבור מי? הנהלת החברה
 • מתי רלוונטי? כאשר מתקיימים שינויים עמוקים בסביבה העסקית, או כאשר מזוהה פוטנציאל צמיחה חדש שהחברה לא ערוכה לממש.
 • כמה זמן זה לוקח? יומיים מרוכזים לאחר תהליך הכנה ממוקד
 • מה זה נותן לי? הבנה של הסביבה המשתנה, בהירות אסטרטגית, יעדים ברורים וכיווני פעולה

בעולם בו הכל משתנה ומהר – הטכנולוגיה, השוק, צרכי הלקוחות, כישורי העובדים – אנו מגלים שקשה לנו להגיב במהירות ובהתאמה לכל השינויים: פערים מתחילים להיפתח בין החברה לבין השוק, המוצרים כבר לא תואמים את צרכי הלקוחות, מבנה החברה לא משרת את יעדיה. אבל העולם המשתנה טומן גם הזדמנויות בקנה מידה גדול, אולם ההתנהלות השוטפת מקשה עלינו לזהות ולממש את הפוטנציאל הזה בזמן. חברות בוגרות מחזיקות לרוב בסיס מידע וידע נרחב אודות שאלות היסוד,האלו, אך הן מתקשות להפוך את הנכסים האלו לעשייה חדשה.

מרבית ההנהלות מצטיינות בעשייה השוטפת אך מתקשות בניהול התהליך האסטרטגי הנדרש במצבים אלו, ועוד יותר מכך בפיתוח מאמצים עסקיים חדשים. כדי להפוך את הידע בהנהלת החברה למתווה פעולה סדור, יש להשקיע מאמץ וזמן בחילוץ הידע וסידורו, ובניסוח מדוייק של האתגרים המרכזיים של החברה בהווה ובעתיד. תהליך אסטרטגי מוצלח מייצר הפנמה של משמעויות השינוי בעולם ביחס אלינו, יישור קו בין המאמצים השונים בחברה, ולבסוף מתווה את כיווני הפעולה הנדרשים.

צוות דואלוג יסייע לחברה בניהול התהליך האסטרטגי, משלב ההכנה, דרך קיום סדנה אסטרטגית מרוכזת, ועד לכינוס התובנות לכדי תכנית עבודה. אנו רותמים את ההנהלה לתהליך קצר ותחום בזמן, העוסק בשאלות העסקיות והניהוליות המרכזיות, ומאפשר הגעה מהירה לליבת האתגרים, והנעה של תהליכי השינוי הנדרשים. הסדנה מתאימה במיוחד לחברות בתחומי הטכנולוגיה החוות שינויים תכופים עוד יותר בשוק, בלקוחות ובטכנולוגיה, ומסוגלות לבצע שינויים עמוקים ומהירים במוצרים ובשירותים שלהן.

מבנה התהליך

 • היכרות עם החברה: מבנה, עובדים מרכזיים, מוצר, לקוחות מרכזיים, דו"חות כספיים וכיו"ב
 • מחקר שוק קצר
 • הסכמה עם גורמי ההנהלה על שאלות הייסוד של הסדנה והאופן בו ניגש אליהן.
 • יום א' – בניית מפת הידע של החברה: הצפת ההבנות הסמויות בקרב הנהלת החברה בעזרת מתודולוגיה סדורה, בחינה של המגמות בסביבת הפעולה, בחברה, וביעדי החברה עד כה.
 • יום ב' – ארגון התובנות האסטרטגיות על בסיס מפת הידע, דיון בתובנות שעלו, וניסוח עקרונות אסטרטגיים
 • דיון במסקנות הסדנה לאור הבנות חדשות, ועיסוק מפורט בתוכנית האסטרטגית והעסקית
 • בחינת התהליך בפרספקטיבה של הפעילות
 • בחינת תהליכי ההטמעה והמימוש

לקוחות מספרים

ההכנה עזרה לנו להבין מה הסוגיות שאנחנו צריכים להתמקד בהן, ועל בסיס זה קיימנו סדנה שהיתה מוצלחת מאוד וסימנה את היעדים של החברה בשנת העבודה ולטווח הרחוק יותר.
מאיר חפץ
מנכ"ל Silver.net
בזמן קצר מאוד הצלחנו בעזרת צוות דואלוג להבין טוב יותר את האתגרים עם הלקוחות שלנו ובפיתוח המוצר, לפתור דילמות שפגעו בביזנס, ולמקד את החברה לשלבים הבאים.
לירן טנקמן
לירן טנקמן
מקים CyActive מנכ"ל Rezilion
הסדנה באה לנו בדיוק במקום ובזמן. לקחת את כל הצוות המוביל של החברה ולדון בשאלות העסקיות הכי חשובות וגם לצאת מזה עם תכנית עבודה ברורה להמשך.
עומר קורן
מנכ"ל Webiks

מעוניינים לשמוע עוד?
צרו קשר

טלפון: 054-4702895
דוא"ל: office@doalogue.co.il