Strategy Sprint

תהליך מזורז המסייע להנהלות לרענן תפיסות, ולהתרחק ממנטליות כיבוי השריפות. התהליך מייצר קפיצת מדרגה מהירה בהבנת המצב וביכולת לפעול נכון בהתאם. המתודולוגיה שלנו יכולה להפוך את אירוע ה-offsite למקצועי ומשמעותי, ולצייד את המנהלים בכלים להתמודדות עם המציאות המשתנה.  

מבנה התהליך

  • היכרות עם החברה: מבנה, עובדים מרכזיים, מוצר, לקוחות מרכזיים, דו"חות כספיים וכיו"ב
  • מחקר שוק קצר
  • הסכמה עם גורמי ההנהלה על שאלות הייסוד של הסדנה והאופן בו ניגש אליהן.
  • יום א' – בניית מפת הידע של החברה: הצפת ההבנות הסמויות בקרב הנהלת החברה בעזרת מתודולוגיה סדורה, בחינה של המגמות בסביבת הפעולה, בחברה, וביעדי החברה עד כה.
  • יום ב' – ארגון התובנות האסטרטגיות על בסיס מפת הידע, דיון בתובנות שעלו, וניסוח עקרונות אסטרטגיים
  • דיון במסקנות הסדנה לאור הבנות חדשות, ועיסוק מפורט בתוכנית האסטרטגית והעסקית
  • בחינת התהליך בפרספקטיבה של הפעילות
  • בחינת תהליכי ההטמעה והמימוש

לקוחות מספרים

ההכנה עזרה לנו להבין מה הסוגיות שאנחנו צריכים להתמקד בהן, ועל בסיס זה קיימנו סדנה שהיתה מוצלחת מאוד וסימנה את היעדים של החברה בשנת העבודה ולטווח הרחוק יותר.
סילבר נט לוגו
מאיר חפץ
מנכ"ל Silver.net
בזמן קצר מאוד הצלחנו בעזרת צוות דואלוג להבין טוב יותר את האתגרים עם הלקוחות שלנו ובפיתוח המוצר, לפתור דילמות שפגעו בביזנס, ולמקד את החברה לשלבים הבאים.
לירן טנקמן
לירן טנקמן
מקים CyActive מנכ"ל Rezilion
הסדנה באה לנו בדיוק במקום ובזמן. לקחת את כל הצוות המוביל של החברה ולדון בשאלות העסקיות הכי חשובות וגם לצאת מזה עם תכנית עבודה ברורה להמשך.
עומר קורן
מנכ"ל Webiks

מעוניינים לשמוע עוד?
צרו קשר

טלפון: 054-4702895
דוא"ל: office@doalogue.co.il