תהליך חשיבה אסטרטגי

חברות הפועלות בסביבה דינאמית ומשתנה, חוות לעתים מצבי אי-וודאות ובלבול מול שינויי עומק בסביבה או בארגון. מצבים אלו באים לידי ביטוי בתחושה ממושכת של חוסר נוחות ובהכרה בכך שפעילויות מסויימות לא מספקות את התוצאות הרצויות. התחושה הזו משותפת לגורמים שונים בארגון אך לרוב קשה להגדירה בצורה מדוייקת מאחר וכל גורם חווה את הבעיות מזווית הסתכלות אחרת.

בפועל, הנהלת החברה מתמודדת עם נתונים שלא מסתדרים עם הצפוי, מצטברות שאלות שנותרות ללא מענה מספק, הדיון בנושאים חדשים ומורכבים עולה אך נדחה בשטף התפעולי וכאבי הבטן של חברי הנהלה רק הולכים ומתרבים. לנוכח אי-הוודאות והעמימות, חברות רבות מתקשות לנהל תהליך מובנה להתמודדות עם האתגר, בשל מספר דרכי פעולה שמייצרות הקלה לטווח קצר:

 • התעלמות והכחשה – מציאת הסברים חלופיים לתופעות שמטרתם העלמת הייחודיות וגימוד עוצמת השינויים המדוברת.
 • פעולה מיידית ללא מודעות והבנה של הסביבה החדשה – פעולה מהירה באזור עסקי חדש, לרוב עקב טרנד חיצוני משמעותי או פעולה דומה של מתחרה ישיר, ללא הבנת עומק של ההקשר שלה או של השפעותיה הרחבות על החברה.
 • קניית פתרונות מן החוץ – רכישת פתרונות מדף או מיקור חוץ שמאפשר השקעה משאבית קטנה יחסית, אך לא מחייב את החברה לערוך שינוי משמעותי (מחקר עסקי בתחום, ייעוץ ארגוני ממוקד, מיקור חוץ של שירות עסקי חדש ועוד).
 • היצמדות יתר למוכר – לנוכח השינוי החברה מתעקשת על שגרות או יעדים ארגוניים כרכיב קשיח שמייצר וודאות מלאכותית, ומשכך את עוצמת החרדה.

תהליכי חשיבה – מסע לפיזור הערפל

התמודדות עם המציאות החדשה מחייבת מוכנות להתמודד עם הערפל וחוסר הבהירות שגלומים במציאות החדשה. זהו סוג דיון השונה מאוד מהניהול השוטף של החברה, ומנהלים מוכשרים רבים מתקשים לנהל את מרחב הדיון האסטרטגי הנדרש לגיבוש דרכי פעולה חדשות.

לתהליך האסטרטגי חוקים משלו – הוא מחייב יכולת לשמוע קולות שונים בארגון ומחוצה לו, להקיף מגוון רחב של נושאים בו-זמנית מבלי לארגן אותם בשלבים הראשונים, והוא נדרש לבחון מחדש הנחות יסוד כדי להוציא אותנו מאיזור הנוחות (שחדל להיות נוח). בניגוד למאמצים ארגוניים אחרים, לתהליך האסטרטגי אין תוצר מוגדר וברור בתחילתו, ועל כן הוא מחייב רמות אמון גבוהות, סבלנות רבה, ויכולת לשהות בעמימות ואי-וודאות. הכלים הנלמדים בעשייה הניהולית היומיומית ובהכשרות הניהול הקלאסיות לא מספקים מענה לתהליך שכזה, ולעיתים אף סותרים את מהותו – נדרשת כאן מנהיגות לומדת ומתפתחת הנכונה להתמודדות עם השינוי.

צוות דואלוג הוא הגוף המוביל בישראל בניהול תהליכי חשיבה מורכבים בצורה מאורגנת ושיטתית. אנו מלווים את הארגון החל משלב הבניית ותכנון התהליך, מיפוי הסוגיות, רתימת ההנהלה והשותפים וניהול המפגשים ועד לכינוס התובנות לכדי תכנית יישימה. הליווי המקצועי מסייע לייצר מרחב ומסגרת למידה להנהלת החברה, תוך שילוב מתודולוגיות וכלי חשיבה עדכניים לצורך חילוץ וארגון הידע, ומאפשרים לחברה לפתח תובנות עסקיות ומבניות במענה לשינויים. הנסיון הרב בהובלת תהליכים אלו במגזר העסקי, ובמערכות בטחוניות וציבוריות מאפשר לנו להוביל בהצלחה גם תהליכים מורכבים, בתנאי אי-וודאות ובלחץ זמן.

בין ליווי תהליך חשיבה לייעוץ אסטרטגי חיצוני

הליווי התהליכי עדיף לשיטתינו על פני ייעוץ אסטרטגי חיצוני מ-3 סיבות מרכזיות:

 • לא ניתן לעשות מיקור חוץ לידע ניהולי – גישת הליווי האסטרטגי מנצלת את היע הייחודי הרב הקיים בארגון ומעצימה את היכולות האסטרטגיות בקרב הנהלת הארגון.
 • שותפות במקום מומחיות – צוות הליווי איננו מתפקד כמומחה שלא ניתן לחלוק עליו, אלא כשותף פעיל בתהליך הלמידה.
 • הטמעה ולא שיווק – אם ההשקעה המרכזית של חברות הייעוץ היא בשיווק הרעיונות (בתוך מצגות מושקעות והצגות פומפוזיות) ההשקעה המרכזית של תהליך הליווי הוא בהטמעת התובנות ויצירת תשתית משותפת בקרב ההנהלה ולאחר מכן במסגרת הפעילות השוטפת של החברה.

מבנה תהליך גנרי

תהליך מקדים עם ההנהלה שנועד להגדיר את מטרות התהליך ואת השותפים, ובכלל זאת:

 • מטרות הלמידה ומיקודה
 • בירור הסוגיות והמבוכות המרכזיות של החברה
 • הבנת מצב הידע הקיים אודות הסוגיות ומיפוי פערים ראשוני
 • מחקר שוק קצר

תכנון מפורט יחסית של התהליך שכולל:

 • בניית גנט עבודה
 • דיונים מרכזיים – נושאים, משתתפים
 • אבני דרך בתהליך
 • גופי ידע שנדרש להשלים
 • משתתפים, נושאים, לו"ז קבוע, תיאום ציפיות
 • קיום רצף עוקב של פגישות (לרוב דו-שבועיות), תוך עיבוד התכנים וביצוע עבודת הכנה בין המפגשים
 • גיבוש תוצרים ראשוניים מתוך התהליך:
  • המשגה של הסוגיות, האתגרים וההזדמנויות בתוך החברה ובסביבה החיצונית
  • מיפוי כלל האתגרים
  • פיתוח ראשוני של אסטרטגיה חלופית / מעודכנת;
 • כינוס התובנות כך שיזינו את בניית תוכנית היישום באופן מוצלח.
 • תיעוד מסכם של התהליך שיהווה הן תוכנית ראשונית למימוש ההבנות והן נקודת ייחוס עתידית לחברה.

בניית תוכנית מעשית מתוך ההבנות שגובשו הכוללת:

 • שינויים ארגוניים
 • צעדים לבחינת פעילויות עסקיות חדשות; מודלי מימון שונים; שיתופי פעולה, פיילוט
 • שגרות ארגוניות חדשות
 • הסטת משאבים וכח אדם

מעוניינים לשמוע עוד?
צרו קשר

טלפון: 054-4702895
דוא"ל: office@doalogue.co.il