שגרת יומו של הצייד

מהי שגרת יומו של איש העסקים? האדם השכיר הולך לעבודה. עד כמה שנרצה ליפות את זה בביטויים כמו "יש שהולכים לעבודה ויש שהולכים לעבוד…" בסופו של דבר האדם השכיר הולך לעבודה, שגרתו אינה נמדדת בימים אלה בשבועות ובחודשים ועיתותיו אינן בידיו אלא בידי מקבל ההחלטות במקום עבודתו.

יחד עם זאת, יש בשגרה זו הכרח שווה ערך לתגמול הכספי שאדם שכיר מקבל מדי חודש. שגרה זו מבנה דפוס שהוא מעין שלד עבור האדם השכיר. להמשך קריאה