קורס: שילוביות והרחבת ההשפעה הארגונית במגזר הממשלתי

כללי

קורס שילוביות במגזר הציבורי מבקש להטמיע כלים ניהוליים לפיתוח שיתופי פעולה ושילוביות בין משרדית בדרגי הביניים. תהליך הלמידה מוכר לצרכי גמול השתלמות ומבוסס על ניסיון רב בהובלת תהליכי שילוביות במגזר הציבורי והביטחוני בישראל, ועל מיצוי הספרות התיאורטית העכשווית בתחום שיתופי פעולה בין-מערכות במגזרי הממשלה. במהלך הקורס יחשפו המשתתפים לגישות לחשיבה ופעולה במערכות סבוכות ולכלים להובלת שינוי לאור גישת המנהיגות ההסתגלותית. להמשך קריאה

יזמות – כינוס

בתהליך עולה הבנה של המושג המרכזי. כדאי לנו לחשוב בשלושה מוקדים.

  • מה האפקט – איזו השפעה אנחנו רוצים לעשות על העולם. מה אני רוצה שיקרה?
  • המערכת שלנו – איך אנחנו ערוכים מבית. מה סיפור שלי?
  • איך נראית הסביבה – מי קהל היעד שלי, מי הלקוחות שלי, מה המגמות, מה קורה בעולם. מה קיים?

שמים את המושג המרכזי במרכז המשולש. מכאן יש התחלה של גמגום חדש – מה אני רוצה ליצור בעולם (האפקט), הסביבה וכו'.

אני מבין שזה מארגן. אבל זה עדיין – יש בזה הרבה מרחבי גילוי. הכינוס הוא מיקוד הגילוי. 

לבית – לפתוח מרחב נקי במפה, לשים שם שלוש תיבות מלבניות. שם את המושגים המרכזיים באמצע ומדייק אותם ביחס לכל קודקוד. להמשך קריאה