מספר ארגוני Organizational Storyteller

לאחרונה לקחתי חלק בתהליך התערבות בעמותה לפיתוח מנהיגות מקרב הפריפריה החברתית בשוק העבודה.

הבקשה הראשונית של מזמין העבודה הייתה לאתר את החסמים המונעים מהעמותה לעמוד ביעדיה ומקהל היעד של העמותה לחוות הצלחה. כך, שמזמין העבודה ציפה שלאחר הסדנה אגיש לו דוח שיסכם את תשובות בעלי העניין – סגל העמותה ומוטביה – לשאלה בדבר הגורמים לשביעות הרצון ולאי-שביעות הרצון שלהם מתפקוד העמותה ומתפוקותיה. להמשך קריאה

כמה תהיה מוכן לשלם עבור שאלה טובה?

אחד הרשמים הבולטים שנחרטו בי היום במפגש הראשוני עם הסגל שילווה את התכנית/סדנה לבניית ניסויים להטבה לתחנת החלל הבינלאומית באחת מחטיבות הביניים בצפון הוא התפיסה הבית ספרית שניתן ושיש צורך להנדס את עולם הידע של הילד.

לדוגמה, בפגישה הקודמת הועלתה ההצעה שהנושא הכללי של החשיבה הניסויית בסדנה יהיה 'קיימות'. אולם במפגש היום פתאום אחראית המדעים של השכבה הביעה התנגדות לנושא הקיימות כי הילדים עוד לא למדו אותו בכלל וכי עד דצמבר הם לא יספיקו ללמוד אותו ולכן הם בכלל לא יודעים מה זה קיימות … או בדוגמה אחרת, אותה אחראית מדעים, שתתלווה אל מפגשי הסדנה באופן קבוע, לא הבינה מה תפקידה בכוח. שהרי או שהיא תעמוד מול הכיתה ותלמד נושאים ברורים או שהיא לא תמצא את מקומה.
למרות אוירה זו, שלדעתי חשוב שנחשפה כבר במפגש ההכנה, הרגשתי שבסוף מפגש ההכנה נוצר איזה חיבור חדש ביני לבין אחראית המדעים (אני מציין רק אותה למרות שגם דמויות אחרות היו במפגש כי חשתי שהיא הייתה מוקד ההתנגדות.