פיתוח מקצועי למקבלי החלטות

שלשום הנחיתי מפגש בפורום מקצועי של מפתחי הדרכה. המפגש היה דיון בחשיבותה ובאופני תיפעולה של מוטיבציה ללמידה בארגונים. במובנים רבים ראיתי בהנחיית המפגש הזדמנות לתרגול ולייצוג שיתוף הפעולה שלי עם שותפי לפיתוח המיזם שלנו – דואלוג. הרי בדואלוג יש משמעות גם לאופן ההתנהלות של הדיון ולא רק לתוכנו. לשותפי ולי יש מסורת ארוכה של דיאלוגים מתנגחים מול קהל. לעיתים אנו משמשים כמעין פנל מומחים המעניק ליתר הנוכחים הזדמנות להתרשם מהרצאה דו-ממדית ולעיתים אף מקוטבת. לעיתים אנו אף מצפים משאר הנוכחים להשלים את הדיאלוג שמתפתח בינינו לדיון בטריאדה – דיון בין שלוש טענות בהקשר מסוים, דיון ששובר את הדפוס הדיכוטומי שחותר לעליונותה של טענה אחת על חשבון השניה. להמשך קריאה