הממשי

מאגר הידע של דואלוג: מאגר הידע המקיף בעברית בתחומי האסטרטגיה והחשיבה המערכתית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

Iceberg.jpg

הנתונים שאני זקוק להם, אי-אפשר ללקטם מתוך טופסי שאלונים. אי-אפשר לתכנת מחשב לספק מניעים לא-מודעים של האנשים המשמשים שפני-ניסיון במחקר. כאן תפקידם של מי שבילו את חייהם בעשיית פסיכואנליזה, לזעוק למען שפיות-הדעת, ולצאת נגד האמונה המטורפת בתופעות שעל פני השטח, שהיא מסימניו של המחקר הממוחשב בבני-אדם".

— ד.ו.ויניקוט, משחק ומציאות

הממשי, בניגוד לרובד המוצהר, הוא הרובד שמתקיים בפועל בארגונים. הממשי הוא תמיד סמוי ברמות שונות ועל כן לא פעם מתעלמים ממנו בתהליכי הניהול והתכנון בארגונים, באופן שעלול לפגוע במרקם הייחודי בארגון ולפספס את הנכסים הזמינים הקיימים. בין הרובד הממשי והרובד הרשמי מתקיימים יחסי גומלין אך לעולם לא התהיה חפיפה מלאה. ברמת הידע, הבינה היא החלק בארגון שמבטא את הממשי.

הממשי - הרובד הסמוי והנעלם שמניע מערכות

הבעיה למול הרובד הממשי היא שקל מאוד 'להסתנוור' מהרמה הרשמית, שתמיד מתוארת במלים ברורות ובניסוחים מגובשים, ואילו החשיפה לרובד הממשי מצריכה נוכחות וקשב בתוך שגרת העבודה של הארגון. בשל כך, מנהלים כמו גם יועצים, שלא פעם מצויים מחוץ לשגרת העבודה בארגון, מתקשים להבין את הממשי, ולאור זאת מתקשים להבין את החוזקות ונקודות התורפה שנובעות ממנו. הממשי, למעשה, בהכרח סמוי מן העין ברובו, שכן הוא מתייחס לקשרים, ליכולות ולהבנות המתהוות באופן של ארגון עצמי ולכן יש צורך בהמשגה כדי להפוך אותו לחלק מהשפה המעצבת את הארגון.

הפער בין הממשי והמוצהר מחולל פערי רלוונטיות

פער בין הרבדים המוצהרים והממשיים בארגון, עשוי לחולל בבוא העת פער רלוונטיות המתדרדר לכדי הפתעה בסיסית ואף קריסה. ברקע לכך, העובדה שהארגון מתקשה לפרש את המציאות הפנימית בתוכו. באופן דומה, גם ביחס לסביבה החיצונית לארגון קיים הרובד הגלוי, לצד זה הנסתר, וגם כאן הרובד הנסתר (שאיננו סודי, אלא לא מדובר) עשוי להיות בעל חשיבות מכרעת להצלחת הארגון.

עם זאת, הרובד הממשי בארגון, מהווה גם נקודת התחלה משמעותית בניסיון להבין מה מתרחש בחוץ, מתוך כך שהעובדים מתחככים יום יום בהוויה הממשית (הנסתרת) שמחוץ לארגון.

הרובד הממשי והאסטרטגיה

ה"יש" מבטא את התובנה הנרכשת בהתנסות בעולם הממשי ואת ההכרה שמה שנלמד בהתנסות על-ידי אינו מוסבר או אינו מתפרש כהלכה זו "הרשמי". הכרה כזו יכולה להניע תהליך של חשיבה המוליך ל"מתפרש" חדש, בין אם הוא פירוש "הרשמי" הממשי, ובין אם חדש ותואם יותר של הוא פירוש חדש לחלוטין.

צבי לניר, מערכות מושגיות מפרשות

לאור האמור, כאשר ניגשים לפיתוח אסטרטגיה ארגונית, לרובד הממשי יש חשיבות מכרעת בשני מובנים:

  • הממשי הוא תשתית העבודה של הארגון בהווה, וכל שינוי חייב להבנות מתוך מצב היכולות הממשי, גם אם רוצים להרחיבו.
  • בממשי, ובידע הגלום בו (הבינה), מצויים כיווני חשיבה ראשוניים רבים שניתן לפתח ולהרחיב כדי ליצור אסטרטגיה רלוונטית, לגיטימית, ובת ביצוע, ובה בעת כזו שהינה חדשנית ומקורית.

לקריאה נוספת

הודפס מתוך מאגר הידע של דואלוג בכתובת: "https://doalogue.co.il/wiki/index.php?title=הממשי&oldid=9951"

משותף תחת רישיון CC-BY 4.0. ניתן להפיץ באופן חופשי תוך מתן קרדיט לדואלוג וקישור למקור.