מדידה: ציטוטים

מאגר הידע של דואלוג: מאגר הידע המקיף בעברית בתחומי האסטרטגיה והחשיבה המערכתית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף זה הוא חלק ממיזם דואלוג:ציטוט בנושא מדידה, המציג מובאות חשובות ופורצות דרך מתוך הספרות הניהולית והאסטרטגית בנושא זה.

מדידה וניהול

פיטר דרוקר
פיטר דרוקר - אמת או מיתוס?

If you can't measure it, you can't improve it

אם אינך יכול למדוד את זה, אינך יכול לשפר את זה

You can't manage what you can't measure

אינך יכול לנהל את מה שאינך יכול למדוד

מיוחס לפיטר דרוקר, ללא מקור, יתכן שמדובר בסילוף

It is wrong to suppose that if you can’t measure it, you can’t manage it – a costly myth. Edwards Deming, The New Economics, pp. 35.

Reports and procedures should be the tool of the man who fills them out. They must neverthemselves become the measure of his performance. A man must never be judged by the quality of the production forms he fills out – unless he be the clerk in charge of these forms. He must always be judged by his production performance. And the only way to make sure of this it by have him fill out no forms, make no reports, expect those he need himself to achieve performance. Peter Drucker, The Practice of Management, pp. 135


מדידה והבנת המציאות

קל ומפתה להניח שנתונים הם באמת ידע, או שמידע הוא אכן תבונה. או שידע יכול להתקיים ללא נתונים.

וכמה זה קל לנו, וכמה מעט מאמץ נדרש כדי לנופף באחד מאלו ולגרום להם להתחזות לאחר. וכמה מהר אנו יכולים לכוח שתבונה ללא ידע, תבונה ללא נתונים, הם לא יותר מאשר תחושה. טוני מוריסון, Medium

כשמתרחש שינוי כולל, במיוחד כאשר גם כלי המדידה לבחינת השינוי הולכים ומשתנים, אפשר לאבד גם את עצם היכולת לתאר את השינוי. גרשון הכהן, לדעת להשתנות

Statistics are like bikinis. What they reveal is suggestive, but what they conceal is vital. Aaron Levenstein

Indicators arise from values (we measure what we care about), and they create values (we care about what we measure). Donella Meadows, Indicators and Information Systems for Sustainable Development

במקרים רבים המדידה מסייעת להבין מהו באמת המצב, לא רק על סמך אינטואיציה, ולדייק לאורה את הפעילות העסקית. אולם המדידה עלולה להפוך לכוח המניע את פעילות החברה על חשבון הפעילות עצמה... מנגנוני תגובה מבוססי נתונים מקבעים אותנו ומקשים עוד יותר על הבנה של אתגרים מערכתיים שהחברה ניצבת בפניהם. מנגנונים כאלה מעודדים העדפת יעילות על אפקטיביות, ופעמים רבות עוסקים בשיפור המרווח התפעולי, בעוד שהחברה צריכה פיתוח עסקי ושינוי משמעותי במודל העסקי בסביבה משתנה. יואל יפה, דו"חות, דופמין ותגמול ארגוני

הבעיות של מדידה בארגונים

Any observed statistical regularity will tend to collapse once pressure is placed upon it for control purposes. Charles Goodhart

כל סדירות סטטיסטית (מדד) שנמצאת במעקב מועדת לקרוס כאשר מופעל עליה לחץ למטרות שליטה בתוצאות המדד צ׳ארלס גודהארט

נעשינו אובססיביים לגבי מדידה. הבעיה במדידה היא שאנחנו נוטים לייחס חשיבות לדברים שאנחנו מודדים. לפעמים זה נכון, לפעמים זה לא. אנחנו מודדים הרבה דברים חסרי חשיבות. מלבד זאת, וזה דבר חשוב מאוד, האופן שבו אנחנו מודדים את הביצועים של אנשים משנה את הדרך שבה הם מתנהגים

בעיה נוספת היא שהאמונה של אנשים במספרים גדולה יותר מהאמונה שלהם במילים. כמנהל אתה יכול להגיד 'יש לנו 88% מעורבות בארגון' ולהעמיד פנים שהכל בסדר, אבל למעשה אין לך מושג מה זה אומר. אתה לא יודע אם העובדים אומרים את האמת, אתה לא יודע אם שאלו אותם את השאלה הנכונה, אתה לא יודע איך מגדירים מעורבות, ואתה לא יודע אם הדרך שבה מגדירים אותה אומרת שהחברה שלך מצליחה או לא. אבל אנשים דבקים בנתונים כאלה באמונה שיש להם משמעות.

"אני, לעומת זאת, מסתכלת על נתונים כאלה ואומרת: כן, ו…? מה המשמעות של זה? האם זה אומר, למשל, שאם אני יודעת שמשהו השתבש, אז אספר על זה?

אני לא נגד מדידה, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים למדוד פחות, הרבה פחות. מהניסיון שלי בדירקטוריונים למדתי שאנשים מבקשים עוד מדידה כי הם לא יודעים מה הם עושים. זה תמיד דגל אדום. צריך לחשוב הרבה יותר מה מודדים ואיך מגדירים אותו. צריך להקשיב טוב, להסתכל טוב, לשים לב, לשאול שאלות קשות ולהמשיך לחפור. מרגרט הפרנן, ראיון בכלכליסט

התוקף של מדידה בארגונים

הטיית מדדים היא תופעה אנושית. מרגע ש"תורגם" יעד למדד, ינסו אנשי הארגון - כל ארגון - להטות אותו. על כן, חוכמת הניהול היא יצירת מדדים שיניעו אנשים לפעולה חיובית ורלוונטית. פנחס יחזקאלי, איך עובדים על הסטטיסטיקה המשטרתית?

מדידה ורלוונטיות

כל המדדים על הטיטאניק היו חיוביים ב-14 באפריל 1912 בשעה 23:39... באותם עולמות הנוגעים ליעילות, המדדים יסייעו לנו ביותר. במרחבים הנוגעים לאפקטיביות – מידת ההצלחה שלנו בתוך המציאות – המדדים עשויים להיות בגדר אינדיקטורים מוגבלים בתוך שלל אינדיקטורים שונים, ואינם טובים בהכרח משיחת עומק טובה עם שותף חיצוני. במקרה הראשון חובה עלינו למדוד כדי להשתפר, בשני חובה עלינו לנוע מעבר למדדים כדי להישאר רלוונטיים. יותם הכהן, למדוד או להיות אפקטיביים?

מדידה ואסטרטגיה

Conquering the tyranny of metrics requires ongoing experimentation and iteration. A one-time assessment is a good start, but it’s not enough. To manage the risks of measurement biases, companies must check and recheck their core metrics. Robert C. Wolcott, Don’t Be Tyrannized by Old Metrics

Changing the ways we measure success means changing how we define success. Waiting until the market has already changed means playing catch-up. Given how companies construct themselves around optimizing against their metrics, waiting until market shifts are obvious often means waiting until it’s too late. Robert C. Wolcott, Don’t Be Tyrannized by Old Metrics

מה נדרש לצורך התכווננות אסטרטגית מחודשת איננו עוד מידע, אלא תפיסת עולם. לשם כך, אנחנו צריכים לקחת את המידע הקיים, וליצור ממנו משמעות מחודשת (to make sense). אלא שכאשר אנחנו נדרשים לייצר משמעות מהסוג הזה, הגישה של ניהול מבוסס מדדים לא רק מקשה עלינו אלא משבשת לגמרי את יכולתנו להתמצא. יותם הכהן, למדוד או להיות אפקטיביים?

מדידה במגזר הציבורי

ככל שמשתמשים יותר במדד חברתי כמותי בתהליך קבלת החלטות חברתיות, הוא יהיה נתון ליותר ויותר לחצים משחיתים ויפתח נטייה להשחית ולשבש את המנגנונים החברתיים עליהם הוא היה אמור לפקח. דונאלנד ט. קאמפבל, חוק קאמפבל

חלק נכבד מהקריסה שחלה בעשורים האחרונים ביכולות הניהול והביצוע של המגזר הציבורי בישראל קשורה בהרווארדיזם, אשר מבכר את הפרוצדורה התקינה ואת המדידה על פני האפקטיביות והשגת תוצאות ממשיות בעולם. יותם הכהן, ישראליזם, הרווארדיזם וניהול מערכתי

חוקר מערכת אכיפת החוק, ג'רום הרברט שקולניק (Skolnick) טען בצדק כי הסטטיסטיקה הפלילית ושיעורי הפשיעה גורמים למשטרה, להטיה בתהליכי עבודתה. במקום לבצע את תפקידה האמתי, עסוקה המשטרה בעשייה שנועדה ליצור מצג לכאורה של עשייה...

עד שמשטרת ישראל לא תמצא את הדרך לבחור יעדים נכונים ורלוונטיים למשימותיה, ו"לתרגם" אותם למדדי תוצאה נכונים, ימשיכו המדדים שבהם היא משתמשת לגרום, לא רק לפער רלוונטיות בינה לבין המציאות, אלא גם להחטאת אנשיה בפעילויות סרק ובעבירות מיותרות... פנחס יחזקאלי, איך עובדים על הסטטיסטיקה המשטרתית?

המגבלות של מדדים ניהוליים

תורת הניהול נוצרה כחלק מהמערך ההנדסי בתעשייה, וכתחום הנדסי היה צפוי ממנה לייצר כלי מדידה אפקטיביים בתחום הארגון והשיטות, משמע, בניית מדדים מספריים ברורים ואובייקטיביים כמדדי ביצוע וכמדדי הצלחה.

את האתגר הזה תורת הניהול לא הצליחה לנפק. לאורך שנים היה מבחן התוצאה המדד היחידי המדיד לגבי איכות הארגון והעומד בראשו; איכות המחלקות הכפופות אליו; ואיכות העובדים. אולם, מדד זה רחוק מלהיות מדד מהימן. הסיבות לכך יכולות למלא מאמר בפני עצמו.

בהיעדר יכולת מדידה, גלשה תורת הניהול לתחום ה"רך" של מדעי החברה, שבו מילים מחליפות מדדים מדויקים. יתרה מכך, גם כלים שפיתחה תורת הניהול – כמו דרכי הערכה תקופתית ו/או נהלים – הפכו עם הזמן לבעיה יותר מאשר לפתרון – מבלי שנמצא להם תחליף עדכני אפקטיבי. פנחס יחזקאלי, תורת הרשתות - מהפכה בעולם הניהול?

תורת הניהול נוצרה כחלק מהמערך ההנדסי בתעשייה, וכתחום הנדסי היה צפוי ממנה לייצר כלי מדידה אפקטיביים בתחום הארגון והשיטות, משמע, בניית מדדים מספריים ברורים ואובייקטיביים כמדדי ביצוע וכמדדי הצלחה.

את האתגר הזה תורת הניהול לא הצליחה לנפק. לאורך שנים היה מבחן התוצאה המדד היחידי המדיד לגבי איכות הארגון והעומד בראשו; איכות המחלקות הכפופות אליו; ואיכות העובדים. אולם, מדד זה רחוק מלהיות מדד מהימן. הסיבות לכך יכולות למלא מאמר בפני עצמו.

בהיעדר יכולת מדידה, גלשה תורת הניהול לתחום ה"רך" של מדעי החברה, שבו מילים מחליפות מדדים מדויקים. יתרה מכך, גם כלים שפיתחה תורת הניהול – כמו דרכי הערכה תקופתית ו/או נהלים – הפכו עם הזמן לבעיה יותר מאשר לפתרון – מבלי שנמצא להם תחליף עדכני אפקטיבי. פנחס יחזקאלי, תורת הרשתות - מהפכה בעולם הניהול?

הודפס מתוך מאגר הידע של דואלוג בכתובת: "https://doalogue.co.il/wiki/index.php?title=ציטוט:מדידה&oldid=12248"

משותף תחת רישיון CC-BY 4.0. ניתן להפיץ באופן חופשי תוך מתן קרדיט לדואלוג וקישור למקור.