תרשים:מודל הקרחון

מאגר הידע של דואלוג: מאגר הידע המקיף בעברית בתחומי האסטרטגיה והחשיבה המערכתית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsImVuY29kaW5nIjoiYnN0cmluZyIsImNvbXByZXNzZWQiOnRydWUsImVuY29kZWQiOiJ4nNVa7VLbSFx1MDAxNv2fp3B5/+xWxZru29/5x9eGj1x1MDAwNFxmTiCT3SlK2DJWsGUjyVx1MDAxOGdq3mF2JplcZjWZVGZraneSXHUwMDE30uvsbcNgIVtgzFx1MDAwNlxmqVBI3Wq1us8599zu/vZBoVCM+1x1MDAxZK/4qFD0jqtu06+Fbq/40N4/8sLIb1x1MDAwN1hcdTAwMDSD66jdXHKrg5qNOO48+uqrZlx1MDAxYlx1MDAxZmi0o/iRIIScPuQ1vZZcdTAwMTfEXHUwMDExVvtcdTAwMDdeXHUwMDE3XG7fXHUwMDBlfqde0/RcdTAwMDNvUHdwd/hcdTAwMTIqXHUwMDA0ZG+vt4PBXHUwMDFiKShcdTAwMTCSXHUwMDEyOazhR4v4rtirYXHdbUbesMTeKpbL66vVyvLr6qvXLfdoYbtSL1W3hu+t+81mJe43T7/HrTa6YapXUVx1MDAxY7ZcdTAwMGa8XHUwMDFkv1x1MDAxNjf+/PzU/fPnojaO1/CpsN3db1x1MDAwNF5cdTAwMTRdeKbdcat+3Md7gpzfdIP9QVx1MDAxM8M7x3hVXHUwMDAypY3DXHUwMDA0XHUwMDAx4JxKYTQ/L7dccpQoU1x1MDAwZdNEaUJwPCTITM9cdTAwMTbazXZoe/ZcdTAwMTdw3VqtOuzbnls92MdcdTAwMGVcdTAwMDa1bFx1MDAxZJ6q1Tv7YimkQ1x1MDAxNFNaM6m4pudcdTAwMTVcdTAwMWGev9+IsVx1MDAwNqfU0UaDZFxcXG5N2LCjkTeYXHUwMDEzbiT2lFx1MDAwZT/Qvr2zUlx1MDAxYiDjm+yINtywczZyxchepHpuO710XG6rMY+7YTzvXHUwMDA3NT/Yx5Kg22yel3lBLaek0/bTXHUwMDEwtT/Dv1xuOMxcdTAwMWO/Xlx1MDAxOEGBXG4tXHUwMDAwQD1MXHUwMDE1XHUwMDEzh1BKcVx1MDAwMrQ2hmulXGLT58XfPFx1MDAxY98kY9RRhlx1MDAxMs0pk1RcdTAwMTOebtFcdTAwMGUmMlxiZ5xYJnHFr2xPKuJQblx1MDAxNDNCM/uTbq9E7NxcdTAwMTCEXHUwMDBmXHUwMDE1ymj8hqs7eJNvfpBputh0o3ih3Wr5MVx1MDAxMrRsRzs7XHUwMDA1g4mbXHUwMDBiw3av4bm1MVOXLVx1MDAxYlx1MDAxNH33cLymhF41PqXUXHUwMDE4YcFcdTAwMTHK01x1MDAxNa45lqpUhatkpVeP+FGL7MV+J6g+31tbf1x1MDAxYYX1XHUwMDFjWcnIw81FZcjDoahQcqWqMCDK0URcdTAwMGKkKifAhq+2XHJcdTAwMTjjIEhw6nEoXGZnaSZPoSn1en1UTqhkXHUwMDBlI0xRzkAzXHUwMDBlQ/RcdTAwMGZcdTAwMDVFgWNQ/YhcdTAwMTCKaoZPZFx1MDAwNYVcdTAwMWFQXGZxmergxJIy6OTlkjI9vnRKXHUwMDFms3GLS0ZcdTAwMTQhgk9cZrCtY1h6gSRcXON7643G3DJfeXxYmXWAUcpcdTAwMWOqXHUwMDA0aIxcdTAwMTlMS1wiLyCsRMHhXHUwMDE4sVD3XGanhEut71xiY9phnFx1MDAxMyUxjmKUJWpcdTAwMDRjWmHk5UD1jGFcZqmZq2GKM8E0I1x1MDAxM0OsUTd9ethqVWBnwzxu9LpcdTAwMDflw+6sQ1xmKHEkXHUwMDExXHUwMDEyw6PGXHSCLMLAQSuCVEQrosBIM6tcYlPoq0CLXHUwMDE0RWZcdTAwMDNhWrA8hFFcdTAwMWNRZZhQk6tYrcRpaY4vdHyyvVxmzerOy72n27NcdTAwMGUxxJhcdTAwMDNcdTAwMWPlmklcclxccJbBXHUwMDE4sdZcXGNcdTAwMDBCqbNcdTAwMWFxVyrGXHUwMDFkjNVcdTAwMWOEMOglsdpcYsaIjTpgxKxFSpyE3FBcdIRcdTAwMTgllaKTe7EuiOOo0X9tVrz9plx1MDAxZodcdTAwMWKwvrg58yAzKFx1MDAxMdQwYlxmmq6UrJ9ijCpcdTAwMDeYxNlcdTAwMDOG8dTAXbmxqzCmbKBkgt5cdTAwMDHEYu84XHUwMDFlhy4ueVx1MDAxZbhcZkhQXHUwMDE0UqJ7XHUwMDE1tqrV4CDcelx1MDAxZVx1MDAwYveA9p882312XHUwMDFjt1rTLVx1MDAxZtBbRFx1MDAxNzVcdTAwMWOjpEL+a3RcXJxdXFw/sOjSmFx1MDAxMqItNUZj8p5cdTAwMDX+XHUwMDEwOZhcZlx1MDAxMKEuRVdcdTAwMWO6QdRxQ5y3MSBj0sE8kmPg0FxiIUxcdTAwMTdHQcaMXHUwMDAzXHUwMDEyvT7aY6lcdTAwMTU3WmZRxlx1MDAwNGax1MgvvIpQb1x1MDAwN3HFfz2QIYXsVJgrXHTMRkCmXHUwMDAyuK30d7flN/tcdTAwMTfmZ4BGfF/yIXmb/Ji8T06SX1x1MDAwYnjxMfl5cIGX6VGMvMH6XHUwMDE3vkjnfrxtcq7p71x1MDAwN1x1MDAwMyBih73wXHUwMDAy3mO/6jbPK8TtTnEqvlxiqvL4QlGGicCJm1xcjCuldblcdTAwMWXTVyFZ3K7Dy8Wav6aOZ58wyFx1MDAxM8cgQFxy54JSjPpcdTAwMTdcYiNcdTAwMWMtleFo54TASZL5XHUwMDEx/8Z8XHUwMDE5p8KcZFx0gZrNJCoz3Fx1MDAwN0acJO+S35KTQvIm+SV5N55cdTAwMDXmtlEvU0uSXHUwMDE51GujXHUwMDA1XHUwMDA1Rie3uVSX2/yx4PFhee7ZnFx1MDAxMNvHm21v9kFPlXEwXHJHXHUwMDFmKzHbXHUwMDFkWWQm3Fx1MDAxMWhO0Fx1MDAxYUhDlab5q8w3Rb0xXHUwMDEzgV4wiWZEXHUwMDE5uFx1MDAwN6D/Pfkj+S9q/1x0/n6bfJ5cdTAwMTXU83ytp0YrYcg1YF8tXHUwMDFmXHUwMDFkbiwsXHUwMDA2K+56VFupdPiLg3Bh9mGPzHaktNaHonclUmRwj7C32y5SYrGml3nvXHRwn+O9U0nlOeL1XGLisYdSXHUwMDEwSadYJLhcdTAwMDPf82+E/C9cdTAwMTbshT8lP/n1n1x1MDAwMd746VJcdTAwMTbIW2dBWkGyq2iUYEZPr5EhrLY213Z65YWl+brcXG5WyFx1MDAwNl01/Fx1MDAxZZBAXHUwMDExxzCNXHUwMDFmS9BKgMkuclx1MDAwMDjEMKSBNoZRUOwmJLjC8pBJuGA3uTBcdTAwMDCI+8CFn5BcdCfIiM9cdTAwMDXE/1x1MDAxYvzjU/J98q/cXHUwMDFj4Msx4IplXHUwMDE4lpspXHUwMDBijq5f6GtcdTAwMDRcdTAwMDPVWz6s7369oPeebPZ3lZxfbkAth1x1MDAwNzOzXG5DqHaEXHUwMDE02i7DILYgXHUwMDFiXG6QXHUwMDA1dr2TglRcdTAwMTS00PksuNvlZFx1MDAwM9hcdTAwMDD+u4P9ilxcq5Evslx1MDAxMnC44Vx1MDAxYbutrcPNXHLXeyo2WzXRXlnxwrLHXHUwMDFhM6+xYKRyjEJtpXYjU4xcdTAwMWFsgTmnXHUwMDA0gbklpYLobN/+f1x1MDAxYZta4bnMYFx1MDAwM0XPXHUwMDAzqLL3QGM/JD+ioH7E/7Njr1lq5LL2Wlx1MDAwYiZcZjPXQP3RQu35i7n5klx1MDAxN1x1MDAxY7qvXq7qlTVVyTu6dKmiToP5cVx1MDAwN5cmwTzaXHTHgIW+NsJu42cwT8FcdTAwMDFA96GBXHUwMDEzeXF/f1xuc02F6+6NXHUwMDEzVTImo1x1MDAxNCPripjyXHUwMDAwRyfEp9DNaVx1MDAwMc8wu1x1MDAwMFx1MDAwM1IrYsNKymleQDyMXCL+01x1MDAwMO9v7UrKXHUwMDA3dFx1MDAxM1xifbRcdTAwMTd/TX5I3tubf1x1MDAxYstcdTAwMDFBb5tcdTAwMDM8n1x1MDAwM0CUXHUwMDAwZo+KTcyB57vlXHUwMDFk2diAvlx1MDAxN1SXest70Va0k+euZ4dcdTAwMDOGYLwmRlxiwP9MXvTWyFx1MDAwMGGs9eZcXDFcdTAwMDJA8/eob0RcdTAwMDFcdTAwMThDXHUwMDAx0FlcbqCvQd9cdTAwMDO3mWJOz4DfXHUwMDA2q+uI//f4x7vkP8mb8cLPblx1MDAxYvSC5J7LkMwgXG5Sq41XQd7U+qvzW9X6q8eq1K17vNTtbz+ZccgzQohDUe4xUUREqex+k3akQDZogjmlxFx1MDAxMPFFXHUwMDEwXHUwMDBmZMxcdTAwMDHVUdHXmnNgWk6xZXmnmv8zJpVcdTAwMWaRXHUwMDAyv+PlXHUwMDFmiH+7tog5pVxyXHUwMDAxZ7yYlVx1MDAxMMBEbl5cdPbsKE7UNU7C7Ytu93ir1lvdX9vgdGn7Mak/3Z11Plx1MDAwMKZsWtlNVkO1NDR7XHUwMDEyzqBccpJcZqHIsIzqS1x1MDAxMsubMIKlToZcdTAwMGa3W8dcdTAwMWOptIdCXHIjt0hcdOUoiilcdTAwMTEwzH6QXHUwMDEwqVx1MDAwMbiaXHUwMDEyn5I3heQzkuH7013W91x1MDAxN63R6Trk5+RkfHBQN6bDg7MzzkW306nEbmybPSVcdTAwMDeOm187+8ThSebike/15scvXGLYNYFcdTAwMDe2ze/+XHUwMDA3kuOzSyJ9 מודלים מנטלייםיחסי הכחפרקטיקותמערכות יחסיםוזיקותזרימת המשאביםמדיניותשינוי מבני (גלוי)סמוי למחצהשינוי טרנספורמטיבי(סמוי)ששה תנאים לשינוי מערכתי

הודפס מתוך מאגר הידע של דואלוג בכתובת: "https://doalogue.co.il/wiki/index.php?title=תרשים:מודל_הקרחון&oldid=11160"

משותף תחת רישיון CC-BY 4.0. ניתן להפיץ באופן חופשי תוך מתן קרדיט לדואלוג וקישור למקור.