TAZ

פרדיגמה חדשה לניהול וייעוץ אסטרטגי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

T.A.Z - מאנגלית - Temporary Autonomous Zone, איזור אוטונומי ארעי, הינו מושג משמעותי בחיים הארגוניים שנטבע בספר הנושא את אותו השם ויצא לאור תחת הפסאודונים חכים ביי (פיטר למבורן וילסון) בשנת 1991. ה-TAZ הינו מרחב חתרני שבו מתקיימת לפרק זמן מוגבל אוטונומיה מן הסמכות. בתוך אוטונומיה זו עשויים להתחולל תהליכים חדשניים משמעותיים, ועל כן לצד הבעיות שביצירה התדירה של "תאזים" בארגון, קיימת גם תועלת רבה מהם, אם הארגון משכיל לרתום את תוצריהם לצרכיו.

המרקם והרשת

מפת רשת
המרקם נמצא באיזורים הלא מזוהים של הרשת הגלויה

אחת מהנחות הספר מתייחסת לפער שבין הרשת (net), שהיא המרחב הגלוי שבו שולטת מערכת הסמכות, לבין המרקם (web) הנטווה בפערים שבתוך הרשת. באותם מקומות שהרשת אינה מכירה, עשוי להווצר ה-TAZ, עד לאותו רגע שבו הרשת תעמוד על קיומו של המרקם ותהפוך אותו לחלק מן הרשת. חשיבותו של הספר נובעת בין השאר מכך שהוא חזה את המשמעויות על החברה ועל המשילות שיהיו לעלייתה של התקשורת הממוחשבת, שתהיה לימים האינטרנט, וההבחנה בין רשת ומרקם חיונית גם כיום להבנה של דינאמיקות בין הרשת הגלויה וה-dark net.

דיברנו על הרשת, אשר ניתן להגדירה ככלל העברת המידע והתקשורת. חלק מן ההעברות הן בעלות עמדת יתרון והן מובלות לאליטות שונות, מה שמקנה לרשת פן היררכי. העברת אחרות הנן פתוחות לכל - ולכן לרשת יש גם פן רוחבי, או א-היררכי. מידע צבאי ומודיעיני הנו מוגבל, וכן מידע בנקאי, מידע הנוגע למטבע וכו'. אך על פי רוב הטלפון, מערכת הדואר, בנקים של נתונים ציבוריים וכו' הנם נגישים לכולם ולכל אחד. וכל, בתוך הרשת, התחילה להופיע רשת נגד (counter-Net) של צללים, אשר לה נוכל לקרוא ה"מרקם" (Web), כאילו היתה הרשת עצמה, ה-Net, רשת דייגים ובתוכה היה מרקם קורי עכביש הנטווה ברווחים הדקים והקרועים של הרשת.

– חכים ביי, TAZ: איזור אוטנומי ארעי, הוצאת רסלינג, עמ' 38-9.

לקריאה נוספת