מצגות

פרדיגמה חדשה לניהול וייעוץ אסטרטגי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מתודולוגיה

מצגת המסבירה את מודל קינפין

כיצד המדע מתקדם? כיצד העולם משתנה?

כיצד פורצים את הלופ של המנהל? מודל לניהול בר-קיימא


המוצהר והממשי בתהליכי ייעוץ אסטרטגי

מנהיגות הסתגלותית

מצגות כלליות

מצגת על ההפתעה הבסיסית כפי שהיא מתבטאת במדרשים על חורבן בית שני


מצגת על החשיבות של חשיבה איכותנית בניהול ובמגזר הציבורי