התוחלת הפוחתת של הכשרות מקצועיות

פרדיגמה חדשה לניהול וייעוץ אסטרטגי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ערך זה מתייחס ללמידה אישית מתוך הכשרה ארגונית, ומתייחס לשחיקה בתוצרי ההכשרות לאורך זמן.

שני גרפים של למידה

גרף א' גרף השיכחה - התקיים סמינר הדרכה, 12 חודשים אחרי אירוע הלמידה כמעט לא נשאר שום דבר מהלמידה.

צוואר בקבוק ללמידה ארגונית 1.png


גרף ב' גרף הלמידה - מה משפיע על מנהל, מה מכשיר אותו:

  • 70% מהידע הניהולי הוא דרך עבודה אישית שלו
  • 20% דרך למידה מאחרים
  • 10% למידה תיאורטית
צוואר בקבוק ללמידה ארגונית 2.png

אחריות אישית היא מילת המפתח. הלמידה מתחילה כשיש מפגש עם ידע מעשי

בהקשר השיכחה - אולי אנחנו רוצים להכנס בתקופות שונות כדי לשמר את הידע?

לקריאה נוספת