ניהול הידע המתהווה

פרדיגמה חדשה לניהול וייעוץ אסטרטגי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ככה לא בונים מערכה

ניהול הידע המתהווה הוא האופן שבו יש לנהל את משאבי הידע המתפתחים במהלך תהליכים מורכבים. בניהול מערכתי, הידע, הופך מאמצעי לתכלית וניהולו מצוי בליבת העיסוק של המנהל. על כן, יש לראות את תחום ניהול הידע המהתהווה כמאמץ ליבה במערכה.

בין ניהול ידע פרוייקטלי ומערכתי

בניהול פרוייקט, ככל שמתקרבים למימוש מטרות הפרוייקט, כך נצבר יותר ידע ביחס למימושו. ניהול הידע בפרוייקט מתייחס ברובו לארגון והנגשה של הידע שנצבר עבור תהליכים עתידיים. הפעולות שננקטות הן שמחוללות את הידע, ואילו הידע איננו מטרה בפני עצמה. הדבר דומה למילוי תשבץ שעם ההתקדמות, חלק מן השאלות נענות מתוך ההתמודדות עם סוגיות אחרות. לעומת זאת, בניהול מערכתי הידע וניהולו ההתקדמות של המערכה קשורה באופן הדוק בהתהוות ידע חדש, ועל כן כן ניהול המערכה זהה לניהול הידע המתהווה. על כן, עיצוב המערכה וניהוגה דורש מאמצים ניכרים לחילוץ, המשגה, מיפוי, וניכוס מערכתי, כאשר כל המערכת שותפה לתהליך מתמשך של פרשנות.

לקריאה נוספת