פתיחת התפריט הראשי

פורטל:חדשנות ויזמות

חדשנות (innovation) הינה היכולת לנוע לכיוונים חדשים ובלתי ידועים, מתוך הסתגלות או מתוך תהליכי חשיבה פנימיים - אנו מסייעים לארגונים לפתח את מנגנוני חדשנות בני קיימא.

Innovation-portal.jpg

המשגה

המשגה ו-המשגה מחדש הנם תהליכים של יצירת מושגים חדשים כחלק מתהליך למידה, המבקשים להבחין ולתאר תופעה מסויימת

חלוציות

"כחלוץ ציוני אני מבקש מרחב פתוח, פיזי ותודעתי, שיאפשר לאדם היחיד את התחושה שיש ביכולתו לפעול ולשנות."

כינוס

לאחר ששהינו בגילוי עלינו להתכנס, כדי לאפשר בהירות תפיסתית שבתורה מאפשרת פעולה משותפת של רבים.

חדשנות פורצת דרך

נהוג להבחין בין חדשנות תוספתית הממשיכה ומשפרת את הקיים, לבין חדשנות פורצת דרך שמחוללת שינוי מהותי ועל כן מאיימת על הפרדיגמה הקיימת.

סביבה מעודדת חדשנות

מאחר שלא ניתן לשלוט בייצור החדשנות, יש ערך רב ביצירת סביבה שתסייע להצמיח את הכיוונים החדשניים באופן אורגני

חדשנות

חדשנות (innovation) הינה היכולת לנוע לכיוונים חדשים ובלתי ידועים מראש, מתוך הסתגלות לסביבה או מתוך תהליכי עבודה וחשיבה פנימיים. למרות שלא ניתן לייצר או לשלוט בחדשנות, הנחלה של גישות, כלים ותפיסות מייצרת סביבה מעודדת חדשנות

מסגור מחדש

הצבת מסגרת התבוננות חלופית על המציאות, המאפשרת לבחון מערכת שלמה של תופעות באופן אחר מזו בה הבטנו עד כה

יזמות

היזמות הינה מצב תודעה הכרחי בזמנים של שינוי, ועל כן היא נדרשת עבור רבים בעולם תעסוקה משתנה.

מושג הדואלוג

מושג הדואלוג מתייחס לחדשנות עמוקה המתרחשת בתנאי עשייה.

מעבדה דואלוגית

המעבדה הדואלוגית, כנגזרת ממושג הדואלוג, היא סביבת ניסוי ארגונית המחברת בין חשיבה מופשטת לבין מרחב ניסוי מעשי למימושה. אמנם, הביטוי R&D (מו"פ - מחקר ופיתוח) מתייחס להיבטים אלו, אך הוא מצוצמם לרוב לסביבה טכנולוגית.

למידה בסיסית

הלמידה הבסיסית היא תהליך שבו נוצרת פרדיגמה חדשה להתבוננות על המציאות ולפעולה בתוכה.

גילוי

למול סוגיות סבוכות נדרש תהליך של הבנה מחודשת של הסוגיה הנשען על גילוי מכלול השאלות והקשרים שבניהם.

הודפס מתוך מאגר הידע של דואלוג בכתובת: "https://doalogue.co.il/wiki/index.php?title=פורטל:חדשנות_ויזמות&oldid=8452"

משותף תחת רישיון CC-BY 4.0. ניתן להפיץ באופן חופשי תוך מתן קרדיט לדואלוג וקישור למקור.