תרשים:היסט פוטנציאל

מאגר הידע של דואלוג: מאגר הידע המקיף בעברית בתחומי האסטרטגיה והחשיבה המערכתית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsImVuY29kaW5nIjoiYnN0cmluZyIsImNvbXByZXNzZWQiOnRydWUsImVuY29kZWQiOiJ4nO1a627b2Fx1MDAxMf6fpzC0f2PuucycS/75mji2XHUwMDFh+Vwie51cIjBcdTAwMTiRsmjLkixRlu0g71BgXHUwMDEzYFx1MDAxNy2KdlFcdTAwMTRtXkiv0zm0I1GUaCtcdTAwMTc5XG5cdTAwMWFcdTAwMDd2RJ5cdTAwMGLnnPN9M99cZvXm0cJCIb5qhYUnXHUwMDBihfCy4tejoO33XG6P3f2LsN2Jmlxyalx1MDAxMsl1p9ltV5KetThuPfn553qTXHUwMDA21Jqd+Fx0MsZuXHUwMDA2hfXwLGzEXHUwMDFk6vZnul5YeJP8TT2mXHUwMDFkVmK/cVxcXHUwMDBmk1x1MDAwMUnT8ElcdTAwMDCQvfunZiN5qkVUUjMtXHUwMDA2XHUwMDFkos4qPS5cdTAwMGVcdTAwMDNqrfr1Tjhscbdcbvrp3vLRllxcX6n1No9cdTAwMTYv6ye1wC5cdTAwMGafWo3q9d34qn6zJL9S67ZTNnXidvM0PIiCuObsytxcdTAwMWaM6zRpy4aj2s3uca1cdTAwMTF23Pr54G6z5Vei+IruKTa4ebNcdTAwMDdPXHUwMDE2hncu6WrRKO0xhporbrTk3Fx1MDAwZZrd+EVcdTAwMGXgXHUwMDE5zUBIY5nhXFzqjGUrzXqz7Sz7Sfh+XHUwMDEwVIa2vfYrp8dkYCPI9oHUXG56tyvmXHUwMDA2PMWltJKD1kapQY9aXHUwMDE4XHUwMDFk12K3XHUwMDE46WkltDBSS8HssEcnTM7ESGu4VWy4Qvf41kaQoONVdktrfrt1u3WFxMyU6e5y7Vx1MDAwNlq3w2+bqPFZ5Spm2i8tXHUwMDA37PL0TOy8LNe2t1xut+2vkv/fPv5cZiyilHlY5IpcdTAwMTlcdFx1MDAxMj5cdTAwMDGMq8Xr1893ekeVk3plt/xcdTAwMTS2l7BdnncwKlx1MDAwMZ5DokJgiqlJYJRCgGFaI+p5hqKRzP3Cd1xuRa7zoIjcXHUwMDE4XHUwMDBiwNXUSNw8Omu8OKm82Do3Ubm07VdcdTAwMTfXX1/MO1x1MDAxMqVlXHUwMDFlt1xmXHJcdTAwMDehLdc8i0TlIVx1MDAxM0JcdTAwMTliJlcmRcy5w1wicmbRzFx1MDAwNIl3QyxcdTAwMGUv44lBV+VcdTAwMDZdXHUwMDBlyFBRnJne0fXOj+v7pyel4stysVgtarHaaW7lwCtcdTAwMDOT2YCLs/v9XHUwMDFjQ1x1MDAwZoTRhlx1MDAwYqs1MyqDLsk9IYRBIVx1MDAxOFrq9kXgqoRcdTAwMDFcdTAwMDT+XHUwMDA0aFx1MDAwMfeUYcxcbiVcdOpcbuQ4tiSJXHUwMDAzyZhcdTAwMDDByVx1MDAxZLteWXRxIzlaXHUwMDAyqJhcdMCG59hsxLvRtdtMgVx1MDAwNHjGiHZklqJooEZ6rftnUf1q5HBcdTAwMTIk0lx1MDAwM/t/7//R/0//r/1cdTAwMGZcdTAwMGL08UP/Xf89/XuX3r9OWI9cdTAwMWHJU/KX7qZbqkfHXHUwMDBlzIVcbllcdTAwMWK2R3BcdTAwMWVHJFRcdTAwMDdcdTAwMWTiZqvwWTzBVPxcdTAwMWJcdTAwMTNcdTAwMDTKWEs4mZ4nor1mXHUwMDE2calcdTAwMTRcdTAwMDbVUrGIR1fRycuXc85cdTAwMTMprMdI7Fx1MDAxYlx1MDAwMEVcdTAwMDfAUvH0lijCY0pcdTAwMDJSTEJcbkqpqPQ1mYJmXHUwMDEyM7JMsOBcXHA6YZhrXCK8J1wi/Lf/IVx1MDAwN/tcdTAwMGaNdaV4LtaJhkh4l9Njfb3Vvd6Lde/osORcdTAwMWZunj0vXW5VqnOOdVx1MDAwM8yTdIrAKdOyXHUwMDEys0hHT1x1MDAxYU6KkoSv0Vx1MDAxNFx1MDAxNWZcdTAwMTNcdTAwMTNSm3xcdTAwMDfUlZbIXHUwMDAwzPeB9IHL/4NcXP7v/V/p96Fh77fbzd5E3LNcXFx1MDAxZlx1MDAwZsgpXHUwMDFmkspMXHL7XHUwMDBis1Pu+XvXcTloXHS/Wm8/XHJKm99cdTAwMTL2XHUwMDEzdDb3kFx1MDAwNCnFL8FcdTAwMDWpXHUwMDA2lKMsXHUwMDAwXHUwMDBlnuWoUSjOtDJmlFx1MDAwNkZcdTAwMTFcdTAwMGKE5Vx1MDAxNFxypEBxXHUwMDA3XHUwMDBiwJKS1J/HXHUwMDAyRpJbXGLkNIObXHUwMDA1JVx1MDAxZidcdTAwMDUySlx1MDAwMKxcdTAwMDak9MCCTlx1MDAxOfpRXHUwMDE4keq2lKiqmZQj0sP9drxcdTAwMWM1gqhxTC2Nbr0+aFx1MDAwYlx1MDAxYkFOS6tcdTAwMTmlq2buZ/hpYeibkovB51ePJ/ZezN+wpHlsr4ZcdTAwMTM+ykxcXKj7nXileXZcdTAwMTbFhPOSszJrerLgJUeoWuhcdTAwMDdcdTAwMTPYRaue0Px5/NRC5PGTXHUwMDBilJKSXHUwMDE1w6Ym6OR8/btcIqhC5Vx0XHUwMDEyOeSFKeVkRo5cdTAwMTGUSUpUXfHUzpCgmkmpJGXgXHUwMDFhrEhcdTAwMWbSgKBgPa01+VxuJiQzjFx1MDAwYlx1MDAxOGNokltxouiDMvTNXHUwMDAw/Vx1MDAxZqvXXHUwMDFiU5SPk0hX6XaS1XNyj5LSaGa0XHUwMDA1opVM9Tr2W8kpko9EwYw1hjpcdTAwMWFUtz3eTnZcdTAwMGV5Rt1dRlx1MDAxYzGKXHUwMDE4rlEr2lU0Vokxk5RHXp34z1FcbrCUUY1Z9LWdUlx1MDAxZUiS5nF8zJ1XurNGp1PcytboUJJOwk9IXHUwMDBlu7tttr/VMXvFKqyc7e5urDdcdTAwMGZcdTAwMWLzXqNDJjxyUsAo9dNcdTAwMDSpUU9EXGahVmMlXHUwMDFkLbdqnit0hE40XFzM+sXFxc724cGSfPH0eKfb2PA7a7+sXj7/XG7VYoO59TxkmlxcgWHTh8h2vNo7P+ywRnvZri2Wy1x1MDAxNVx1MDAxZv143pGopfUsI/1DQGTKKMxCXHUwMDExPMaAXCKNXHUwMDE11OFcdTAwMGKrXHUwMDE0s4VcIlx1MDAxOFpcdTAwMDXCjF9cXIT8XFzo7vaKPH3aWYm2rjdcdTAwMGbCnb3poJhbQZC5KFx1MDAxNO5oRovg98GwtF9qNX85XVx1MDAxN1B8dnm1dSxcdTAwMGaei8M5ryDQ2XkgmeScXHUwMDBijUZnimXkY0jakVx1MDAwMpdcXJJOl4BfXHUwMDA0wzxtpqzHXGKIRlx1MDAwMkUoro1cdTAwMWVcdTAwMDchhV7FKDgjZfSusmrHpZlQJF40+cRv6Vx1MDAxMofHPaxESHC5jCAyS2tJXsFIp7tcblx1MDAxMe/6v/f/2f9tYuVBYu6OPFBcdTAwMDGOlFBuouPeyVDGXHLTe3FWflFpXoSnW0fBIVZYaf+qXG7ftFx1MDAxMjFcdTAwMDV9yHN7YCmjk3SqyEFl6YOeXHUwMDEziprSeupcbmZGXHUwMDE1OM7GXHSDLEtcdTAwMTBcdTAwMTRcYqR8XHUwMDFlsFx1MDAwNPf5wP9X/33/t/4/+v8mXHUwMDAy/KX/t8lcdTAwMDT46m9XboC4eHbwLDBFu7mh1tdhcb/S613sXHUwMDBmp/vIisSKUThcYqSUXHUwMDA2XVxyjrDALYhROJCoJLRQXHUwMDFlhuSopJDAx45ScGK1kmgks5by5olZqlNcdTAwMDZIsyNpQGkhlYuOw/TrqIXZkk9MIJ/5ci8+eNtoKLXhqV1KXHSAXHUwMDE0S7JcdTAwMWVMc80oNIppXHUwMDA0wDghPqVytkiunKBDXHSHMu7F6PDlbdIqtKeNXHUwMDEwZFxmpZxcXGmdyjpz8liQXHUwMDFlXHUwMDFhJmlcYlxiqd3LsNE8VnlMaVx1MDAwMlx1MDAwZaGMS8p18d5cdTAwMTlJXCJ6wsDN+yrhqlxiIzOicJhcdTAwMTSUOknlSiT8/lx0aVxigFx1MDAwYlx1MDAxMsRcdTAwMDPjXl2PTKg5LdqQR7VaOFx1MDAxZUxhodOpnGKScsHHmTpqIVFTkdK1lNvT1oC5d0JcdTAwMDE3lWMhQJJcdTAwMTCSYLKb6LjHaYO5Ylx1MDAxY+X9XHUwMDEzklxyllx1MDAwM1KGQ6lcdTAwMWKOXHUwMDFlsvFIfUk6XffVXHUwMDExy5hcdTAwMWVON6YtpiwtfHKFd6wgkVx1MDAxZJdtu8OLnl92g4Ork5Xn3aPWka1urJWO1spTeVGwXHUwMDA0T1xy7utr3H3PYKhcdTAwMDZvvSjzNCraIU37+MOLPpBcdTAwMTdcdTAwMDVyXHUwMDE0gHqiXHUwMDFi1fl5XHUwMDE0+StcdTAwMGIkj3CaL3/9cKM/3Oj/r1x1MDAxYn10a1vBb7V2Yz929LlxqkTeKLjV1MO5XG5cdTAwMTdR2Fue4HmqyY+TuG9cdTAwMWa9/Vx1MDAxZtaeeU8ifQ== מערכת מתהווהמורשתמערכת עתידיתהיסטפוטנציאל

הודפס מתוך מאגר הידע של דואלוג בכתובת: "https://doalogue.co.il/wiki/index.php?title=תרשים:היסט_פוטנציאל&oldid=11215"

משותף תחת רישיון CC-BY 4.0. ניתן להפיץ באופן חופשי תוך מתן קרדיט לדואלוג וקישור למקור.