היסט

פרדיגמה חדשה לניהול וייעוץ אסטרטגי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

היסט (drift) הוא שינוי זוחל (לרוב חיצוני לארגון) המוביל לאורך זמן לפער רלוונטיות עמוק בתפקוד של ארגון.

מושג ההיסט מקבל מרכזיות בגישתו של שמעון נווה לחשיבה אסטרטגית, במסגרת הטענה כי לא ניתן להתוודע לפער ולנקודות העיוורון הגלומות בו, מבלי להבין את השינוי לאורך השנים. למעשה, חשיבה על ההיסט, היא תמיד חשיבה גנאולוגית על המעבר משלב העיצוב הקודם של המערכת שהתאפיין ברלוונטיות וקוהרנטיות ביחס למציאות שהתקיימה באותו זמן, לבין המציאות הנוכחית.

חילוץ ההיסט

ההיסט ניתן לחילוץ על ידי חקירה גנאולוגית הבוחנת את המערכת המורשת, קרי - הנחות היסוד שעל בסיסן הוקמה המערכת הנוכחית והדפוסים המתקיימים בה, למול ההבנה שלנו את המציאות המתהווה ועומק השינוי בין ההווה למצב שהתקיים בראשית הדרך.

הבנת ההיסט היא שלב חיוני ביצירה של אסטרטגיה חדשה ומותאמת למציאות המשתנה, מאחר והיא מאפשרת לנו להבין כיצד נוצר המובן מאליו במערכת, לשים אותו תחת חקירה ביקורתית, להבין את פערי הרלוונטיות ולבסוף ליצור מענה חדש ורלוונטי. לצד חילוץ ההיסט יש הכרח לדון גם בפוטנציאל האסטרטגי הבלתי מנוצל שנוצר בנתיים ואשר מימושו יאפשר את החדשנות פורצת הדרך שתאפשר לא רק לסגור את הפער אלא גם ליצור מיצוב אסטרטגי ייחודי.

image/svg+xml

הכרונולוגיה של פער הרלוונטיות שמציג צבי לניר במאמרו היא למעשה תיאור של היווצרות ההיסט

לקריאה נוספת