Act-Sense-Respond

פרדיגמה חדשה לניהול וייעוץ אסטרטגי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

HMS Mediator in action December 1782.jpg

Act-Sense-Respond, או עשיה-היגיון-מענה היא גישת פעולה במרחבים כאוטיים בהם הפעולה (act) מקדימה את ההבנה (sense). הבנה זו נוסחה במסגרת מודל קינפין. עשיה באופן זה מאפשרת להבין תהליכים ברמת המיקרו, מחד, ולהתחיל ביצירת תהליכי מאקרו מאידך. מהות הפעולה תחת הגיון זה היא בנסיון לייצר התהוות חיובית בסביבה חסרת סדר (כאוס) על מנת לאפשר לפועל להכווין את ההתהוות ולהשתמש בה לצרכיו.

לקריאה נוספת