המרפסת ורחבת הריקודים

פרדיגמה חדשה לניהול וייעוץ אסטרטגי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

Men dancing with swordsj.jpg

המרפסת ורחבת הריקודים היא מטפורה של לינסקי וחפץ לשתי הפוזיציות שהמנהיג ההסתגלותי חייב לשהות בהן, באופן דיאלקטי, ולא פעם במקביל. המרפסת הוא המרחב שממנו ניתן להתבונן על ההתרחשות ולהמשיג אותה. רחבת הריקודים הוא המרחב שבו השינוי מתרחש בפועל.

Cquote1.png

Get off the dance floor and onto the balcony. Leadership is improvisational. It cannot be scripted. On one hand, to be effective a leader must respond in the moment to what is happening. On the other hand the leader must be able to step back out of the moment and assess what is happening from a wider perspective. We call it getting off the dance floor and onto the balcony.

Cquote2.png
Leading With an Open Heart, רון חפץ ומרטי לינסקי

למעשה, המרפסת הוא המרחב שבו המנהיג מעצב את גישתו ביחס למציאות, ואילו רחבת הריקודים הוא המרחב שבו לומדים את המציאות, מייצרים בינה עשירה ביחס לאופן שבו פועלים בה, ומקבלים לגיטימציה לפעול בה ולשנותה. שהייה באחד מן המרחבים באופן בלעדי, פוגעת בפוריות ובלגיטימציה של מרחב זה מאחר שהיא מייצרת תפיסה ללא יכולות (תיאוריה מנותקת) או יכולות ללא תפיסה (פרקטיקה ריקה).

Phenakistoscope 3g07690d.gif

השימוש במושג

לשימוש במושג בעבודת דואלוג קיימים שני היבטים -

  • פיתוח כלים ליצירת מרפסת ורחבת ריקודים פוריות עבור פיתוח מרחב ההמנהיגות ההסתגלותית של היחיד או הקבוצה בתוך מערכת נתונה. פיתוח זה יבחן את המרחבים הקיימים לדיון ולהתבוננות (המרפסת) ולחיכוך ויצירת שינוי במציאות (רחבת הריקודים) ויבקש ליצור ולהעשיר אותם ככל הניתן.
  • פיתוח מציאות ארגונית של מעבדה דואלוגית - המעבדה הדואלוגית היא חיבור של עשיה וחשיבה המחולל חדשנות ברמה הארגונית. מרחב זה מחייב שהייה בו-זמנית במרפסת וברחבת הריקודים.

לקריאה נוספת