אתגר הסתגלותי

מאגר הידע של דואלוג: מאגר הידע המקיף בעברית בתחומי האסטרטגיה והחשיבה המערכתית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

אתגר הסתגלותי, בניגוד לאתגר טכני, הוא בעיה מערכתית המצריכה שינוי בסיסי ומשמעותי בכדי להחזיר את הרלוונטיות הארגונית למול סביבה פנימית או חיצונית שהשתנתה. ההסתגלות קשורה תמיד בשינוי של דפוסי פעולה וערכים, ועל כן היא קשה כל כך והיא דורשת בהכרח קיום של מאמצים מכוונים של מנהיגים מחוללי שינוי. מאחר ומקורו של האתגר נוגע באבדן הרלוונטיות של תפיסת העולם הקיימת, קשה אפילו להכיר בקיומו, ועצם ההכרה היא שלב הכרחי בהתמודדות.

האתגר ההסתגלותי נובע מסתירה בין מספר ערכים בסיסיים של הקבוצה, או ממפגש בין התפיסה המוצהרת לבין השטח. ברגע שהערכים באים בחיכוך עם מרחב הפעולה, אנו מזהים סתירות וחוסר הלימה בין התפיסה של הקבוצה את עצמה לבין האופן שבו היא פועלת.

השלכותיו של האתגר ההסתגלותי ניכרות בכל רבדי המערכת. ההתמודדות עם האתגר ההסתגלותי דורש פעולה של מנהיגות הסתגלותית המתבטאת במוכנות לפתח דרכי פעולה חדשות ומותאמות. החלה מוצלחת של המנהיגות ההסתגלותית תתבטא בשינוי הסתגלותי במערכת.

אתגר טכני ואתגר הסתגלותי

ניתן לחלק את האתגרים שארגון ניצב בפניהם, לשתי קטגוריות - אתגרים טכניים (בדרך כלל מהעולם הפשוט והמורכב) והסתגלותיים (מהעולם הסבוך והכאוטי). האתגר הטכני הוא בעיה שקיים עבורה פתרון (לעתים לא במסגרת הארגון, אבל בידי מומחה או גורם נגיש). לעומת זאת, האתגר ההסתגלותי, דורש למידה לטובת יצירה של ידע והבנה חדשים המכוננים שינויים במבנה הפורמאלי והבלתי פורמאלי ובאופן הפעולה של הארגון. החשיבה ההסתגלותית נובעת מן המימד הלא-פורמאלי שבארגון בניסוח הבעיה כמו גם בהתנעת המענה.[1]

לרוב, אתגר הסתגלותי הוא תוצאה משנית של התמודדות לקויה עם בעיה - כאשר אנו מתמודדים מול אתגר הסתגלותי אנו נאלצים לעמוד בתחילה מול הבעיות המשניות שהוא מייצר, בעיות שקל לסווגן כטכניות. אך במצב זה, אין די בהסתגלות לשינוי כלשהו בסביבת הפעולה דוגמת הטמעת טכנולוגיה חדשה בארגון או מענה לרגולציה חדשה. בניגוד למענה הטכני, יש לזהות את מקורות ההתנגדות לשינוי הארגוני ואת המתחים הבסיסיים בתרבות הארגונית שמעיבים על ההסתגלות לשינוי, ולהניע את בעלי העניין לשיח אמיץ וביקורתי בנוגע למתחים בסיסיים אלו.

בין אתגר טכני ואתגר הסתגלותי
הגדרת הבעיה הפתרון ויישומו של מי האחריות? סוג העבודה הנדרשת?
ברורה ברור הממסד/סמכות טכנית
דורשת מסגור דורש למידה המנהיגות המהתהווה הסתגלותית

ארבעה ארכיטיפים של אתגרים הסתגלותיים

בספר The Practice of Adaptive Leadership מונים חפץ ולינסקי ארבעה טיפוסים מרכזיים של אתגרים הסתגלותיים:

  1. פער בין הערכים המוצהרים וההתנהגות בפועל
  2. מחוייבויות מנוגדות שמובילה להמנעות מעבודה - כאשר מערכות ניצבות בפני מתח מהותי, הן לא פעם נגררות למטוטלת בין התנהלות דיכוטומית המעדיפה באופן שרירותי צד אחד במשוואה ובין גישה פייסנית של win-win שאינה מקדמת את המהלכים הנדרשים.
  3. פער ביכולת לדבר על הכאב הממשי במערכת - בשל היעדר שפה ובשל נוכחות מסרסת של גורמי סמכות המערכת מתקשה לדון בשאלות ובאתגרים הממשיים ולפתח ידע רלוונטי להתמודדות עמם.
  4. המנעות מעבודה - כאשר קיימת הבנה מסוימת של האתגר אך המגנונים השונים במערכת פועלים כדי לשבש את ההתמודדות עמו.

ההתמודדות הארגונית עם אתגרים הסתגלותיים

בשל הנגישות של השפה הטכנית בעולם הארגוני, יש לארגונים נטייה להתמודד בראשית עם האתגרים הטכניים, ולדון את כל האתגרים הארגוניים כאתגרים הניתנים לפתרון טכניים. הניסיון לפתור בעיות הסתגלותיות בכלים טכניים מוביל להשקעת משאבים רבים ללא תוצאות בנות-קיימא. למעשה, דרך התמודדות זו, איננה פותרת את הבעיה, ולא פעם היא מעלימה את הסימפטומים תוך העמקת הבעיה. למפרע מתברר כי הטיפול הטכני מוביל לשינוי חיצוני בלבד ולהופעת בעיות נוספות באיזורים נוספים. כדי להתמודד עם אתגרים אלו, יש לנהל תהליך למידה שמתוכו הם נחשפים, ותוך כדי הדיון נוצר מומנטום של שינוי והשפעה. המנהיגות ההסתגלותית נדרשת במרחב זה כדי לקדם שינוי מהותי ובר קיימא.

לקריאה נוספת

הערות שוליים

  1. יש לציין כי המושג אתגר טכני לא מתייחס ל'עיסוק בברגים', אלא לאתגר שהחברה כבר פיתחה לגביו את הידע ואת טכניקת ההתמודדות עמו, ברמה טכנולוגית, ידע ארגוני וכיוב'.

יש שותפים רבים לכתיבה במאגר הידע. מאמר זה נכתב ברובו על ידי יותם הכהן. ניתן לצטט אותו באופן הבא:

יותם הכהן, אתגר הסתגלותי, מאגר הידע של דואלוג, 2020.

הטקסטים במאגר הידע מוגשים תחת רישיון CC-BY 4.0 וניתן לעשות בהם שימוש חופשי כל עוד ניתן קרדיט וקישור למקור.

הודפס מתוך מאגר הידע של דואלוג בכתובת: "https://doalogue.co.il/wiki/index.php?title=אתגר_הסתגלותי&oldid=12016"

משותף תחת רישיון CC-BY 4.0. ניתן להפיץ באופן חופשי תוך מתן קרדיט לדואלוג וקישור למקור.