גנאולוגיה

פרדיגמה חדשה לניהול וייעוץ אסטרטגי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
פער הרלוונטיות: מודל כרונולוגי מאפשר ליצור גנאולוגיה על מנת לפרוץ את חומות המובן מאיליו

גנאולוגיה היא חקירה של ההקשר ההיסטורי שהוליד את המערכת הקיימת. הגנאולוגיה מסייעת לנו בשני מובנים – היא מבהירה לנו את הסיבות שבשלן הגענו עד הלום, ובכך היא הופכת את המובן מאיליו לבר-דיון והיא מאפשרת לנו לזהות נקודות שבהן אלטרנטיבות תפיסתיות שעשויות לשמש אותנו כיום נדחקו הצידה בשל סיבות שהיו רלוונטיות לשעתן.

חשיבה גנאולוגית בארגונים הכרחית לטובת הבנת המיצוב (position) של הארגון והשינוי שחל בו עם הזמן, וכתשתית לעדכון היעדים והמטרות לאור שינוי הנסיבות (פנימיות וחיצוניות כאחד). החשיבה הגנאולוגית מאפשרת ריחוק מסוים מן התהליכים שמאפשר למידה משמעותית וביקורתית של הנעשה לצורך טיוב העשייה בהווה ובעתיד. 

מקורות החשיבה הגנאולוגית

המהלך הגנאולוגי שואב את השראתו מהגותו ההיסטורית של מישל פוקו, שמבקש למצוא את נקודת המפנה בהיסטוריה של המבנים החברתיים שמעצבים את העולם המודרני. במידה רבה, הבנה של התפתחות פער רלוונטיות מחייבת גנאולוגיה המאפשרת לפרום את המובן מאליו המערכתי המתקיים בהווה נטול סיבתיות.

לקריאה נוספת