חקירה הסתגלותית

מאגר הידע של דואלוג: מאגר הידע המקיף בעברית בתחומי האסטרטגיה והחשיבה המערכתית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

Intro1.jpg

מתודה המפורטת בדף זה מבקשת לסייע בהולכת חקירת סוגיה הסתגלותית. הסוגיה מוצגת על ידי יחיד, המעורב באופן עמוק בסוגיה הנדונה. התהליך המוצע, פותח על ידי גישת המנהיגות ההסתגלותית כפי שפותחה בבית הספר לממשל בהווארד, והיא מסייעת לקבוצה לארגן תהליך למידה מואץ ביחס לסוגיה הנדונה.

הנחות יסוד

מבנה התהליך

התהליך ממוקד בבירור אוחר של תהליך הסתגלותי משמעותי. תהליך מוצלח מאפשר למציג ולקבוצה לעבור עיבוד מחדש של תהליך שינוי כושל ולפתח כלים להנעת שינוי מוצלחת בעתיד.

הכנה

יש להכין את המשתתף המציג טרם ההצגה כדי לאפשר לו להתחיל להכין את המקרה. רצוי שבמקרה הנבחן יהיה אירוע של תהליך שינוי שהמציג ניסה להוביל אך נקלע למבוי סתום. תחקור הכישלון מאפשר לדון באופן שבו מאפייני הסביבה ההסתגלותית פועלים ולדון באופן שכן ניתן היה להניע את השינוי.


תהליך החקירה

אורך התהליך כולו: 45 דקות

1. הצגה עובדתית על ידי מציג הסוגיה

משך: 5 דקות

המטרה: להציג בפני קבוצת הלמידה אתגר מנהיגותי איתו התמודד המציג בעבר או בהווה.

שאלות רלוונטיות להצגה:

 • מה היתה המטרה של הארגון או הקבוצה אליה השתייך המציג?
 • מה היה האתגר ההסתגלותי שלך?
 • מי היו בעלי העניין הרלוונטיים ומה היו נקודות המבט הייחודיות שלהם בתהליך?
 • על מה היה קשה לדבר / על מה לא ניתן היה לדבר?
 • אילו סמכויות ומשאבים (פורמליים וא-פורמליים) היית צריך לנהל בתהליך?
 • אילו אפשרויות ראית ומה עשית? האם היו אפשרויות שדחית? אם כן - מדוע?

2. שאלות הבהרה

משך: 10 דקות

שאלות ההבהרה מיועדות להבהרה עובדתית של הסוגיה.

היעד הקבוצתי: להבין את האתגר ההסתגלותי והמורכבות שמקיפה אותו, על ידי איסוף המידע הרלוונטי, על מנת להוות תשתית ידע מספקת לשלב הדיון.

שאלות רלוונטיות:

 • מי הם השחקנים המרכזיים? מהם היחסים הפורמליים בניהם? מהן הבריתות הלא פורמליות?
 • היכן הסמכות המרכזית בסוגיה הנדונה? איפה נמצאות רמות הסמכות האחרות?
 • מה עשה המציג עד כה כדי כדי להתמודד עם הבעיה? מה הוא לא עשה?
 • איך נראית הצלחה / התקדמות בעיני המציג?
 • איך נראית הצלחה / התקדמות בעיני שאר בעלי העניין?

3. דיון ביחס לסוגיות העומק ההסתגלותיות

משך: 15 דקות

חלק זה נערך ללא התערבות המציג.

המציג משהה את נוכחותו (עולה למרפסת), ומאפשר לקבוצה לנכס את המקרה על ידי ניתוח הסוגיה על ידי השותפים בחדר והעלאת היפותזות ביחס למקרה הנדון.

היעד הקבוצתי: לפרש מה קורה, להציע פרשנות אלטרנטיבית (לא פתרונות!), ולהאיר דרכי חשיבה חדשות בנושא.

שאלות:

 • מה אתם חושבים שהוא האתגר ההסתגלותי האמיתי?
 • מה הסוגיות והערכים שהמציג מייצג במקרה הנדון? לאיזו סיעה (faction) הוא משתייך?
 • מהם ההיבטים הסמויים שמשפיעים על הסוגיה?
 • איך הסיטואציה נראה בעיני השחקנים האחרים? מה הסיפור שהם מספרים לעצמם? מדוע הסיפור הזה הגיוני מנקודת מבטם?
 • אילו אפשרויות לא באות בחשבון בעיני המציג ומדוע? כיצד המציג תרם להתפתחות הבעיה?
 • כיצד תיראה הצלחה / התקדמות בעיני הסיעות השונות?

4. דיון בפעולות בהן ניתן היה לנקוט כדי לשנות את המצב

משך: 5 דקות

היעד הקבוצתי: להציע יוזמות חדשות ויישימות, סיכונים מחושבים, וניסויים אותם יכול מציג המקרה לקדם כדי להניע את העבודה קדימה.

 • איזה מידע נוסף צריך לאסוף?
 • מה ההתערבויות שהמציג יכול לקדם? באילו ניסויים (שאינם מסוכנים מדי) ניתן לנקוט כדי ללמוד ולהשפיע בנושא?
 • אילו שיחות קשות צריכות להתקיים?
 • כיצד נראית התקדמות ואילו אבני דרך יכול המציג להציב?

5. רפלקציה של המציג

משך: 5 דקות

יעד: להציג את התגובות והתחושות ביחס לדיון הקבוצתי. המציג יכול גם לשאול שאלות שעלו אצלו במהלך הדיון.

הנחיות רלוונטיות:

 • אל "תפתור" את הסוגיה: אל תגן על עצמך, תשתף במחשבותיך לגבי מה היה מעניין, קשה, מפתיע, בתהליך.
 • חשוב על התנסויות שאתה יכול לקדם בשלושת החודשים הקרובים כדי ללמוד עוד ביחס לאתגר ולייצר התקדמות ביחס לעבודה ההסתגלותית.

6. רפלקציה קבוצתית

משך: 5 דקות

היעד: התגובות והתחושות בקבוצה ביחס לתהליך ההיוועצות. זו הזדמנות של הקבוצה כולה לעלות למרפסת ולבחון את הרלוונטיות שלה ביחס לתהליך.

 • מה עשה התהליך לקבוצה? מאיזו עבודה הקבוצה נמנעה?
 • האם הקבוצה המשיכה והתקדמה עם רעיונות לשיפור מהתהליכים הקודמים?
 • האם האנשים מנסים רעיונות חדשים ומתנסים עם שפה חדשה, או שמא אנשים מנסים להראות שהם יודעים, תוך שהם משתמשים בניסיון ישן כדי לפתור את הבעיה?

לקריאה נוספת

יש שותפים רבים לכתיבה במאגר הידע. מאמר זה נכתב ברובו על ידי יותם הכהן. ניתן לצטט אותו באופן הבא:

יותם הכהן, חקירה הסתגלותית, מאגר הידע של דואלוג, 2020.

הטקסטים במאגר הידע מוגשים תחת רישיון CC-BY 4.0 וניתן לעשות בהם שימוש חופשי כל עוד ניתן קרדיט וקישור למקור.

הודפס מתוך מאגר הידע של דואלוג בכתובת: "https://doalogue.co.il/wiki/index.php?title=חקירה_הסתגלותית&oldid=12377"

משותף תחת רישיון CC-BY 4.0. ניתן להפיץ באופן חופשי תוך מתן קרדיט לדואלוג וקישור למקור.