הפתעה בסיסית

מאגר הידע של דואלוג: מאגר הידע המקיף בעברית בתחומי האסטרטגיה והחשיבה המערכתית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ההפתעה הבסיסית.png

הפתעה בסיסית (לעתים גם הפתעה אסטרטגית) היא הפתעה הנובעת מפער תפיסתי ביחס למציאות ומובילה למצב של הלם לנוכח התפתחות החורגת מן המערכת התפיסתית הקיימת. זאת, בניגוד להפתעה המצבית הנובעת מהיעדר מידע או ממוכנות לקויה להתפתחויות שניתן היה לצפותן. ההפתעה הבסיסית מתחוללת על רקע מתפתח לאורך זמן מצב שבו מתקיים פער בלתי ניתן לגישור בין המציאות לבין תפיסתנו אותה, ופער זה מוביל לאירועים החותרים תחת יסודות הקיום של המערכת.

רקע

[1]צבי לניר - ההפתעה הבסיסית - מודיעין במשבר
צבי לניר - ההפתעה הבסיסית - מודיעין במשבר


מושג ההפתעה הבסיסית נהגה על ידי סא"ל (מיל') ד"ר צבי לניר, במחקר שערך על הפתעת מלחמת יום הכיפורים ופורסם בספר הנושא את הכותרת הפתעה בסיסית - מודיעין במשבר. לניר טען, כי אנו מתקשים להבין את הפתעת מלחמת יום הכיפורים מאחר ואיננו מבדילים בין סוגים שונים של הפתעות - ההפתעה המצבית והבסיסית. בעוד שההפתעה המצבית מתייחסת למידע חסר, ההפתעה הבסיסית איננה תולדה של היעדר מידע אלא של היעדר מסגרת תפיסתית רלוונטית. במצב זה, כל המידע איננו מועיל להבנת התמונה, וגרוע מכך - המערכת איננה יודעת כיצד להגיב כאשר האירוע מתרחש.

לניר מתאר את מלחמת יום הכיפורים כהפתעה בסיסית, וטוען בכך שוועדות החקירה כשלו בהבנתה כאשר ביקשו לחדד את הנהלים שהתקיימו לפני המלחמה כמענה לבעיה שהמלחמה הציגה. ההפתעה הבסיסית לא נבעה לשיטתו מקריאה לא נכונה של הידיעות, אלא מהיבטים זהותיים בסיסיים כגון מתפיסת הישראלים את עצמם למול צבאות ערב, ומשאלות אופרטיביות מערכתיות שלא קיבלו ביטוי. במצב שנוצר, גם התרעה לא היתה מספקת מענה כי התפיסה כולה לא התאימה למציאות.

האיום שבהפתעה הבסיסית

רלוונטיותאינקובציההכחשהלמידה בסיסיתרגע ההכרהשינוי מגמהתמיד קיים פער ביןהתפיסה למציאותהפתעה בסיסיתהפתעות מצביותמציאותתפיסת המציאותאנחנו ממשיכיםלחשוב שהמציאות כאןפער הרלוונטיות הופך להיסט אסטרטגי(הבשלה)

כרונולוגיה של פער רלוונטיות, ע"פ מאמרו של לניר

האתגר הבסיסי שההפתעה הבסיסית מציבה בפנינו איננו רק איך לצפות את האירוע (אתגר שבמקרים רבים איננו בר-פתרון, שכן המערכת התפיסתית הקיימת לא מכירה בקיומם של האירועים המתפתחים), אלא מה לעשות כאשר אירועים מסוג זה מתהווים. הנטיה של מערכות היא לתאר את האירוע כהפתעה מצבית, ולהתמודד עמו על ידי חידוד נהלים וסילוק מי שמואשמים כאחראים למחדל. ההתמודדות הטובה ביותר לפי גישה זו היא לעשות עוד מאותו הדבר, באופן שמעמיק את הבעיות שנוצרות (ראו: מרחב ההכחשה). במצב זה, כאשר הפעולות שננקטות אינן משיגות את מטרתן, המערכת מאבדת את האמון שלה בעצמה, ועלולה להגיע לאבדן הדבק הפנימי באופן שעשוי לאיים על עצם קיומה.

כיצד מזהים הפתעות בסיסיות?

הזיהוי של הפתעות בסיסיות הוא מורכב, שכן גם לאחר התהוות האירוע אנו ממשיכים לשפוט אותו באמצעות המערכת התפיסתית הישנה. בשל כך האינדיקטורים הקלאסיים אינם מסייעים ויש לפתח כלים אלטרנטיביים לזיהוי פערי רלוונטיות. לטענת לניר, כלים כאלו צריכים להמצא בתווך שבין החשיבה הלוגית לחשיבה האינטואיטיבית, או בלשונו: לחשוב את הרגש. הסיבה לכך נעוצה בכך שהמערכת הלוגית כושלת בניתוח של האירוע, אך הפער שבין התחושות שלנו ממגע ישיר עם המציאות לבין המערכת הלוגית כן ניתן להרגשה. את ההרגשה הזו מזקק לניר לתיאור הארגון שבו רווחת התחושה שזה לא זה, למרות שעדיין לא ברור מה אפשר לעשות אחרת.

התמודדות עם הפתעות בסיסיות

האתגר הוא להפוך את אירוע של הפתעה בסיסית לכדי למהלך של למידה בסיסית והסתגלות על מנת להתמודד עם שינוי המציאות. לשם כך יש לפעול במספר רמות:

  • מפגש עם המציאות - הניסיון מראה שגופים שמעורבות מאוד במציאות המתהווה נוטים להבין מוקדם יותר אירועים של שינוי מערכתי. על כן, במציאות שבה מתפתח פער רלוונטיות יש ליצור חיכוך מוגבר עם מרחבי הליבה של הסוגיות, כדי לחולל ולחץ ידע מעשי חדש אודות המציאות.
  • מסגור מחדש - כדי להבין באופן מחודש את המציאות יש להגיע לכדי מסגור מחדש של האירוע, על בסיסי הידע המעשי שחולץ,
  • הנעת שינוי הסתגלותי - ההבנה המחודשת צריכה לחלחל לרמות התפקוד השונות של המערכת, ולשם כך יש להניע למידה בכל הרמות ולרתום את בעלי העניין לשינוי הנדרש בדפוסי התפקוד.

אירועים של הפתעה בסיסית

המאפיין המשותף לאירועי ההפתעה הבסיסית הוא שמדובר באירועים נרחבים, מערכתיים, שכללו תשתית מידע רחבה, אך כזו שניתן היה להבינה רק בדיעבד. ניתן בין השאר לראות ככאלו את האירועים הבאים:

לקריאה נוספת


פוסטים בנושא הפתעה בסיסית בבלוג דואלוג


קישורים חיצוניים

יש שותפים רבים לכתיבה במאגר הידע. מאמר זה נכתב ברובו על ידי צוות דואלוג. ניתן לצטט אותו באופן הבא:

צוות דואלוג, הפתעה בסיסית, מאגר הידע של דואלוג, 2015.

הטקסטים במאגר הידע מוגשים תחת רישיון CC-BY 4.0 וניתן לעשות בהם שימוש חופשי כל עוד ניתן קרדיט וקישור למקור.

הודפס מתוך מאגר הידע של דואלוג בכתובת: "https://doalogue.co.il/wiki/index.php?title=הפתעה_בסיסית&oldid=12407"

משותף תחת רישיון CC-BY 4.0. ניתן להפיץ באופן חופשי תוך מתן קרדיט לדואלוג וקישור למקור.