אסטרטגיה: ציטוטים

פרדיגמה חדשה לניהול וייעוץ אסטרטגי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף זה הוא חלק ממיזם דואלוג:ציטוט בנושא אסטרטגיה, המציג מובאות חשובות ופורצות דרך מתוך הספרות הניהולית והאסטרטגית בנושא זה.

מהי אסטרטגיה?

המהות של אסטרטגיה תחרותית היא להיות שונה. היא מחייבת לבחור ביודעין במכלול פעילויות שונה, כדי לייצר תמהיל ערך ייחודי


אסטרטגיה היא היצירה של מיצוב (פוזיציה) ייחודי ובעל ערך, תוך מימוש מכלול פעילויות שונה


אסטרטגיה היא שקלול ובחירה בין האפשרויות השונות (making trade-offs) לטובת התחרותיות. המהות של אסטרטגיה היא לבחור מה לא לעשות.

מייקל פורטר, What is strategy?


האסטרטגיה עוסקת בהתוויית כיוון עתידי, בקביעת היעדים הלאומיים והיא יוזמת מהלכים נוכח אתגרים והזדמנויות המזוהים בסביבה המשתנה תדיר. גיבוש האסטרטגיה כרוך בערנות למתרחש בסביבה ולשינויים מהותיים המתחוללים בה. בירור האסטרטגיה כרוך גם ב'יזמות', כלומר, בזיהוי הפוטנציאל (הסיכונים וההזדמנויות), הטמון בשינוי ובהתהוות בסביבה האסטרטגית ובייזום התערבות, קרי, תצורת פעולה, שתביא למיצוי הפוטנציאל, בהתאם לאינטרס העל.

העוסקים בסביבה האסטרטגית נדרשים לסגל לעצמם דפוס למידה, שעניינו, בין היתר, הוא זיהוי הפער שמתהווה בין השינויים בסביבה לבין האופן בו חשבנו עליה והאופן בו התנהלנו בתוכה עד כה. כלומר, האסטרטגיה מחפשת את ההיסט, המגדיר את 'מה השתנה' שמחייב אותנו להשתנות?

האסטרטגיה מתניעה, מחוללת, חשיבה אופרטיבית, שתניב מבנה תפיסתי חדש, שינוי עצמי רב-מימדי נדרש (בתפיסה בארגון ובשיטות הפעולה) ופעולות למימושו, כלומר – מערכה. גיבושה של המערכה כמסגרת תפיסתית שנועדה לאפשר את האסטרטגיה, היא נושא לבירור משותף עם המצביא (האדריכל) הפועל בסביבת האמצע, המאפיינת את סביבת האמנות האופרטיבית.

פרסומי מרכז דדו, מבוא לאמנות אופרטיבית


אסטרטגיה ואי וודאות

האסטרטגיה היא ממלכת אי הוודאות. כל תופעה היא ייחודית בהגדרתה, כל ארגון הוא שונה, הסביבה (השוק במקרה העסקי) מורכבת ודינאמית, וגם המטרות הארגוניות משתנות. המחשבה שיש מרשם שיסגור לנו את בעיית האסטרטגיה מנוגדת לטבע הכי בסיסי של אסטרטגיה.

יותם הכהן, מאגיה אסטרטגית


אסטרטגיה ותכנון

למרות שהתכנון האסטרטגי מוצג כדרך למכוונות עתידית יותר, רוב המנהלים יודו - אם ילחצו עליהם - שהתכניות האסטרטגיות שלהם עוסקות בבעיות של היום יותר מאשר בהזדמנויות של המחר

גרי המל ו-סי.קיי. פרהלד, Strategic Intent, מתורגם אצל סנג'י, הארגון הלומד, עמ' 217


המקום היחיד שבו ניתן לדבר על "סוף מעשה במחשבה תחילה" הוא או בסביבה טקטית, סגורה, בה כל המשתנים ידועים, או בסביבה האלוהית עליה נאמר משפט זה במקור. לנו, בני האדם העוסקים באסטרטגיה, יש רק את ממלכת אי הוודאות, וסוף המעשה קשור למחשבה תחילה באופן רופף למדי. אסטרטגיה בעולם כזה היא בוודאי לא סוף מעשה במחשבה תחילה, מחשבה מלווה שמאפשרת עשייה רלוונטית, שבתורה מאפשרת חשיבה חדשה. אם תרצו, סוף מחשבה נמצא במעשה תחילה, וחוזר חלילה.

יותם הכהן, ישראליזם, הרוורדיזם וניהול מערכתי


מתי צריך אסטרטגיה?

האסטרטגיה היא עיסוק מתמיד ומתמשך, שכן השינויים בסביבה אינם פוסקים לעולם. גם הסביבה עצמה, כלומר מרחב העיסוק האסטרטגי, אינה קבועה ונתונה, ולפיכך, הבירור האסטרטגי נדרש להגדיר לעצמו, מעת לעת, את מרחבי העניין הרלבנטיים.

פרסומי מרכז דדו, מבוא לאמנות אופרטיבית


אסטרטגיה ואפקטיביות תפעולית

בעוד שאפקטיביות תפעולית מכוונת להשגת מצוינות בפעילויות או פונקציות נפרדות, אסטרטגיה עוסקת בחיבור בין הפעילויות השונות

מייקל פורטר, What is strategy?