ניהול המערכה במרחב המוניציפאלי

מאגר הידע של דואלוג: מאגר הידע המקיף בעברית בתחומי האסטרטגיה והחשיבה המערכתית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דואלוג ברשויות המקומיות - תקציר

האתגר המרכזי של הרשות המקומית נוגע לאחריותה לעיצוב המרחב הרב-מגזרי שתחת אחריותה על אינספור יחסי-הגומלין המתקיימים בו. אלא שהאחריות של הרשות גדולה ורחבה ממוטת השליטה הניהולית שלה. כך, לדוגמא, התוויית מדיניות בתחום החינוך, הכולל מגוון של מוסדות, קהלי יעד ובעלי עניין מצריך מבט מקיף, חיכוך עם הגורמים הפועלים, ויכולת ניהול בסביבה מורכבת.

העומס הקוגניטיבי שכרוך בכך, מייצר תחושה של כאוס. תחושה זו מייצרת מתח רב במערכת וגורמת לנסיגה למרחב הידוע והמוכר. אך ההימצאות בצומת האמורה היא גם ההזדמנות הגדולה של הרשויות המקומיות - הפוטנציאל ליצירת ראיה מערכתית ולהובלת תהליכים משמעותיים במרחב האחריות. כדי לעשות זאת, יש לפתח גישה ניהולית ייחודית לכל רשות המבוסס על האחריות להנהיג במרחב העירוני.

אנו מציעים סיוע במיפוי, הגדרה וליווי של מימוש האחריות ומנהיגות של הרשות באמצעות מאמצים ממוקדים לשיפור השירות לאזרח. השירות המוצע מספק את הנדבכים הבאים:

  1. חילוץ המאמץ הבוער של הרשות – כדי להתניע את התהליך, נחלץ ביחד עם גורמים ברשות המקומית סוגיה בוערת מתוך השירותים המסופקים לאזרח במרחב העירוני;
  2. איתור, מיפוי ורתימה של כל הגופים הרלוונטיים למאמץ הנבחר;
  3. עיצוב חזון משותף לכל הגורמים וגיבוש תכנית עבודה למימושו;
  4. הטמעת השינוי וניהול תהליך למידה ועדכון ביחס למדיניות שנקבעה.

השירות יחזק ברשות המקומית את תחושת השליטה וההתמצאות במרחב העירוני, ישפר את השירות לאזרח, ייעל את המערכה המשותפת ויחסוך משאבים.

הרחבה

צפת - אתגרים נרחבים במרחב מוגדר

הרשות המקומית היא פקעת של אינטרסים ובעלי עניין מגוונים - החל במאפייני האוכלוסיה המגוונים, עבור בארגונים ובמוסדות הפועלים בשטחה, וכלה בגורמים כלל-ארציים, ומשרדי ממשלה השונים. בשל כך, אתגרי הניהול העומדים בפני הרשות המקומית ובפני דרגי הניהול השונים בתוכה, הם מורכבים ביותר. לצד כלי הניהול הקיימים בידיהם, הנוגעים למנהל תקין של הרשות, גורמי הרשות המקומית נדרשים להפגין ראיה מערכתית ויכולת תכלול והובלת תהליכים בסביבה סבוכה.

אתגרי הניהול ברשות המקומית

הדילמה של הרשות המקומית היא איך להקצות משאבים בצורה נאותה בתוך הבלגאן הזה. בדרך כלל אי אפשר לעשות את זה מראש, וצריך קודם לקפוץ למים, ורק אחר כך להבין מי נגד מי.

— בכיר ברשות מקומית בצפון

מעבר לתפעול השוטף של מערכת ארגונית גדולה שהניהול שלה מורכב כשלעצמו (פוליטיקה פנימית, ניהול תקציבי, תכנון ניהול ופיקוח, ניהול כח אדם וכיוב') הרשות המקומית נדרשת בראש ובראשונה לעיצוב המרחב שבאחריותה - אינספור האינטראקציות המתרחשות במרחב העירוני או האיזורי. האתגר נובע מכך שמרחב האחריות של הרשות מצוי הרחק מעבר למוטת השליטה הארגונית שלה. כך, לדוגמא, מרחב החינוך בעיר כולל מגוון רב של מוסדות, קהלי יעד, אוכלוסיות, ובעלי עניין, והתוויית מדיניות במרחב זה מצריכה מבט מקיף, חיכוך נרחב עם הגורמים הפועלים, ויכולת ניהול בסביבה מורכבת.

אז מה עושים?

הרשות המקומית מצויה בצומת של הרבה מאוד גורמים. עובדה זו יכולה להסב בלבול, הצפה בגירויים ובמידע וליצור עומס ניהולי. כדי להתמודד עם עומס זה, נוטים מנהלים ועובדים 'לסגור מדפים', להתכחש למהות האתגרים, ולהתכנס לעבודה על פי נהלים סגורים. העומס הקוגניטיבי מייצר תחושה של כאוס ועל כן תחושה זו מצריכה נסיגה למרחב הידוע והמוכר. אך ההימצאות בצומת האמורה היא גם ההזדמנות הגדולה של הרשויות המקומיות - המיצוב המבני מאפשר את הפוטנציאל ליצירת ראיה מערכתית ולהובלת תהליכים משמעותיים במרחב האחריות. כדי להגיע לפוזיציה זו, יש לפתח גישה ניהולית ייחודית לרשות המקומית, המבוססת על המיקום המבני של הרשות כגשר וצומת, ועל האחריות להנהיג באקוסיסטם.

גיבוש מנהיגות ברשות המקומית

אינטראקציה עם השטח וחיכוך

כדי לייצר פוזיציה רלוונטית, גורמי הרשות צריכים באופן אקטיבי לחולל מרחבי אינטראקציה (מרחב שיח) וחיכוך (פעולות משותפות) בלתי-אמצעיים עם האוכלוסיות השונות. זאת, בשל מגוון הגורמים הפועלים בשטח הרשות, העשויים להוביל לנתק בין הרשות המקומית כארגון, לבין המוטבים הרלוונטיים של עבודתה. כאשר גורמים אחרים הם המוציאים לפועל, תהליך העברת הידע נקטע, והרשות מוצאת עצמה ללא התובנות הנדרשות אודות הרלוונטיות של מדיניותה. בשפה פשוטה - הרשות מאבדת קשר עם לקוחותיה. החיכוך עם סביבת העבודה מחזיר לגורמי הרשות את הפוזיציה ואת הידע הנדרש לקבלת החלטות מערכתיות.

לעשות סדר בבלגאן - היכולת להמשיג

גיבוש פוזיציה של מנהיגות ניהולית במרחב המקומי מצריכה יכולת להבין באופן פשוט את הסביבה המורכבת של הרשות. הבנה זו מושגת בעזרת חילוץ הידע המעשי הקיים, הפניית קשב למתרחש ולנעשה במרחב האחריות, והיכולת לקרוא להתרחשויות אלו בשם. הקריאה בשם, קרי - ההמשגה, מייצרת סדר והיגיון במרחב הסבוך, קריאת כיוון ארגונית וקווי פעולה ברורים, עדכניים ומשותפים. רק לאור הבנה זו ניתן לנהל ולהתנהל.

עיצוב המערכה של הרשות המקומית

יצירת ההיגיון בעזרת ההמשגה מאפשרת להתחיל ולעצב את המערכה של הרשות. ברגע שההמשגה מתרחשת עם הגורמים הרלוונטיים מתוך הרשות ומקרב בעלי העניין, מתרחשת התכנסות ורתימה לכיוונים משותפים. הניהוג של ההתמודדות עם הכיוונים הנבחרים מצריך יצירה של כלי פעולה (תכניות עבודה, היערכות ושינויים מבניים) שיתמכו במושגים החדשים. לאור הידע הנצבר, ניתן להמשיך ולהמשיג באופן מדוייק יותר את הסביבה ולקדם את התהליכים הנבחרים.

הודפס מתוך מאגר הידע של דואלוג בכתובת: "https://doalogue.co.il/wiki/index.php?title=ניהול_המערכה_במרחב_המוניציפאלי&oldid=8691"

משותף תחת רישיון CC-BY 4.0. ניתן להפיץ באופן חופשי תוך מתן קרדיט לדואלוג וקישור למקור.