פתיחת התפריט הראשי

מאגר הידע של דואלוג β


Stormy sea at night.jpg

Perhaps the greatest challenge business leaders face today is how to stay competitive amid constant turbulence and disruption.

John P. Kotter, Harvard Business Review

VUCA הם ראשי תיבות של Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, בעברית - תנודתיות, אי-וודאות, מורכבות ועמימות. המושג פותח בהקשרים צבאיים בצבא האמריקאי, אך אומץ אל תוך השיח הניהולי לנוכח עליית מורכבות האתגרים הארגוניים בעידן הפוסט מודרני והניסיון לפתח כלים ניהוליים להתמודד עם מורכבות זו.

תוכן עניינים

VUCA world

אחד השימושים השגורים במושג הוא כ-VUCA world (עולם של VUCA), דהיינו - תיאור של המציאות בה אנו חיים כמציאות המתאפיינת באי-וודאות בסיסית, ומצריכה לאור זאת היערכות וצורות ניהול אחרות מאלו שפותחו בעולם שנתפס כיותר יציב ושיטתי. טענה זו תואמת את הטענות בדבר האצת קצב השינוי.

האימוץ של המושג הצבאי לתוך השיח הניהולי והכלכלי קשור בראש ובראשונה בהתלכדות של שינויים חברתיים וטכנולוגיים המחוללים בעשורים האחרונים שינוי רדיקלי בכלכלה העולמית ובזירות הכלכליות המקומיות. מהפכת המידע, ההנגשה שלה דרך המובייל וההתהוות של הכלכלה הגלובלית, מערערים ומקריסים מבנים כלכליים מסורתיים שאינם מסתגלים לשינוי. לפיתוח הטכנולוגי יש מקום מרכזי ומעצב ועל כן יש המכנים את התהליכים הללו כחדשנות משבשת (disruptive innovation) המובילים לשינוי השובר את המבנים המוכרים והידועים. העולם החדש מתואר על ידי רבים כעולם של אי-וודאות (VUCA world) אשר יש לפעול בו באופן שונה ממה שהכרנו עד כה. חלק ניכר מן הגורמים אשר מתקשים להסתגל הם ארגונים או זירות שהובילו את העשייה הכלכלית במשך שנים. לא פעם, דווקא יתרון הגודל של הגופים המבוססים פועל באופן המקשה עליהם להשתנות, ואילו גופים קטנים מצליחים להשתנות, לשרוד ולבסוף להוביל את המגמות החדשות. ברקע לכך, בראש ובראשונה, קושי להתנהל במציאות של אי-וודאות גוברת.

The Age of VUCA

העליה החדה בשימוש במושג ה-VUCA בספרות בשני העשורים האחרונים

ניהול, מנהיגות ואסטרטגיה באי-וודאות

בניסיון להדביק את הפער ביכולת הניהול האסטרטגית לנוכח עומק אי הוודאות, נעשה בשנים האחרונות שימוש גובר בעקרונות מתוך כלי הניהול הצבאיים שנבנו על בסיס הניסיון הממשי בשדה הקרב כממלכת אי-הוודאות. לפיכך, הגישות החדשות מבוססות על עיצוב המערכה (system-design) כחלופה לשליטה ועל מתודות לנסיכת משמעות והמשגה של השינויים כחלופה לאנליזה הישנה שחדלה להוות מקור למשמעות. בעוד שהאנליזה, בוחנת את האלמנטים בנפרד, נסיכת משמעות מחייבת הבנה של המכלול והיחסים של המרכיבים במערכת זה ביחס לזה. לבסוף, כדי לחולל את השינוי נדרשים כלים מנהיגותיים לרתימת שותפים במערכת הרחבה, כלים שפותחו באופן הנרחב ביותר בגישת המנהיגות ההסתגלותית (Adaptive leadership).


ברוכים הבאים ל-VUCA - הרצאה בכנס מעבר ל-SWOT

לקריאה נוספת

מצגת שהוצגה בכנס ממד"ה על מקורות ושימושי מושג ה-VUCA

קישורים חיצוניים