מנהיגות הסתגלותית

מאגר הידע של דואלוג: מאגר הידע המקיף בעברית בתחומי האסטרטגיה והחשיבה המערכתית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

Adaptive-leader.jpg

אנחנו מתקשים יותר ויותר ליצור פתרונות הסתגלותיים־הוליסטיים. כתוצאה מכך - מדגיש חפץ - אנחנו משועבדים בהגיון פעולתנו ובהחלטותינו לחיפוש פתרונות טכניים לבעיות ומאבדים את היכולת להתבוננות ולהשגת פריצות דרך מהסוג ההסתגלותי.

מחינוך למצויינות אל נכות מנהיגותית, גרשון הכהן.

מנהיגות הסתגלותית או מנהיגות אדפטיבית (Adaptive Leadership) היא גישה למימוש מנהיגות לנוכח בעיות סבוכות למולן אין די בסמכות פורמלית או בכריזמה אישית כדי להביא לשינוי מהותי. בהיותה מבוססת על הנחות היסוד של החשיבה המערכתית המנהיגות הסתגלותית מתוארת כפעולה של אנשים רבים המקדמת שינוי במערכת במובן הרחב שלה. זאת, בניגוד לתפיסה הרווחת אודות מנהיגות, אשר שמה דגש על המנהיג היחיד הפועל בתוך ארגון ומעמדה של סמכות פורמלית. תכלית המנהיגות, לפי גישה זו היא לסייע למערכת להסתגל לשינויים בסביבה (בשוק למשל) ולהפוך בכך לרלוונטית יותר ומכאן שמה של הגישה.

מנהיגות הסתגלותית - למה זה מעניין?

כוחה של גישת המנהיגות ההסתגלותית מצוי בכך שהיא מרחיבה את שדה הראיה וכלי ההשפעה שבידי מנהלים וגורמים מובילים אחרים ומסייעת להם בקידום רעיונות חדשניים במציאות של התנגדות וסטגנציה. לכן, המנהיגות הסתגלותית מתבקשת למול אתגרים שלא מקבלים מענה ראוי במסגרת הארגונית הרגילה, קרי - אתגרים הסתגלותיים (בניגוד לאתגרים טכניים למולם אנו עובדים בשגרה).

הגישה מאפשרת למי שאינם בהכרח אוחזים בעמדה של סמכות להוביל מהלכים אפקטיביים, המייצרים שינוי בר קיימא ביחס לסוגיות יסוד. היא מסייעת בזיהוי סוגיות היסוד האלו, במיפוי הגורמים הרלוונטיים לשינוי, ובניהול התהליך לרתימתם, ולהכוונת הקשב של המערכת לטיפול בסוגיות האלו.

מהי בקצרה מנהיגות הסתגלותית?

המנהיגות ההסתגלותית מתייחסת לפעולה ולא לאדם. לכן, כל אדם, מכל פוזיציה יכול לפעול לקדם שינוי במערכת, ועל כן כל אחד יכול לממש מנהיגות. עם זאת, בשל כוחה של הסמכות והסטטוס קוו, אנו נוטים לעשות זאת מעט מאוד - נטילת עמדה של מנהיגות הסתגלותית מערבת תמיד סיכון ביחס למוביל המהלך.

כדי להוביל שינויים אלו יש להתייחס בין השאר להיבטים הבאים:

  • שימוש בלחץ ובפרובוקציות כדי לווסת את הטמפרטורה במערכת - אנחנו צריכים לייצר קשב לסוגיה והקשב נוצר מכך שיש לחץ (טמפרטורה) להתמודד עם הנושא. בידי המנהיגות כלים לגוון את הפרובוקציות כך שהיא עצמה לא תשרף, אבל המערכת תתחיל להתעוררר.
  • מיפוי היחס של השחקנים ביחס לסוגיה וזיהוי של שחקנים חסרים - הסיעות השונות מתארגנות ביחס לאתגר באופן שמייצר את מצב העניינים הקיים. שינוי של מצב זה מחייב שינוי של מפת השחקנים, לרוב על ידי הכנסת גורמים שאינם חלק מהדיון כיום באופן שמשחרר את הנעילה הקיימת.
  • שילוב של מבט מאקרו עם יכולת ביצוע במיקרו - עמדה של מנהיגות הסתגלותית, דורשת שילוב של יכולת להתבונן במבט רחב על הסוגיה (שהייה ב"מרפסת") וכן במרחב העשיה הקונקרטי ("רחבת הריקודים"). רק כך ניתן לפעול מתוך הבנה מערכתית, ולהוביל שינוי מערכתי.
  • החזרת העבודה לבעלי העניין - כדי ששינוי מערכתי יתקיים, המערכת צריכה לקיים אותו. לכן אי אפשר להוביל שינוי מערכתי לבד, ויש לאפשר לגורמים הרלוונטיים לפעול בגזרתם כדי להיות חלק מהשינוי.
  • פירוק מנגנונים של המנעות מעבודה, כלומר חסמים לקיום המהלכים ההסתגלותיים הנדרשים.

יובל הולצמן - מנהיגות בעולם של VUCA, מתוך הכנס מעבר ל-SWOT

מקורות הגישה

המקור התיאורטי המרכזי להבנת תפיסת המנהיגות ההסתגלותית מצוי בעבודתם של רון חפץ ומרטי לינסקי מבית הספר למדיניות ציבורית על שם קנדי שבהרווארד. מושג ההסתגלות שאוב מן הביולוגיה, ומתייחס ליכולת של ארגונים להשתנות לנוכח מציאות משתנה ולשמר רלוונטיות מערכתית לאורך זמן. מושג זה אומץ לתוך הפסיכולוגיה של היחיד (הסתגלות האדם לשינויים), ובתחום שלנו נעשה בו שימוש לטובת הסתגלות של קבוצות ומערכות.

בין מנהיגות וסמכות

בהתבסס על גישת המערכות המורכבות, הגישה מניחה שכל מערכת (ארגון, קבוצה, חברה) מצויה תמיד במתח בין שני כוחות סותרים: כוחות הסטטוס-קוו המשמרים את המערכת בצורתה הקיימת (הסמכות), והכוחות המחוללים שינוי (המנהיגות). מכאן נובעת ההבחנה הנערכת בין מנהיגות וסמכות. הבחנה זו חיונית בשל הנטייה הנפוצה לזהות סמכות או כריזמה כמנהיגות.

המנהיגות בראיה ההסתגלותית, לעומת זאת, היא זו המקדמת שינוי הנחלץ מן הסטטוס קוו הקיים. על כן, הסתגלות מצריכה תמיד שינוי במערך הערכים ודפוסי הפעולה הקיימים ולכן קשה כל כך להוציא אותה אל הפועל. המנגנונים המקשים על הובלת שינוי מכונים המנעות מעבודה.

פרופ' מרטי לינסקי מתאר את גישת המנהיגות ההסתגלותית

עוד בדואלוג

מושגים נלווים

לקריאה נוספת

מאמרים רלוונטיים בעברית

ספרות מקורית באנגלית

פוסטים בנושא מנהיגות הסתגלותית בבלוג דואלוג


יש שותפים רבים לכתיבה במאגר הידע. מאמר זה נכתב ברובו על ידי צוות דואלוג. ניתן לצטט אותו באופן הבא:

צוות דואלוג, מנהיגות הסתגלותית, מאגר הידע של דואלוג, 2020.

הטקסטים במאגר הידע מוגשים תחת רישיון CC-BY 4.0 וניתן לעשות בהם שימוש חופשי כל עוד ניתן קרדיט וקישור למקור.

הודפס מתוך מאגר הידע של דואלוג בכתובת: "https://doalogue.co.il/wiki/index.php?title=מנהיגות_הסתגלותית&oldid=11390"

משותף תחת רישיון CC-BY 4.0. ניתן להפיץ באופן חופשי תוך מתן קרדיט לדואלוג וקישור למקור.