מענה דואלוג ל-RFI: המדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול

מאגר הידע של דואלוג: מאגר הידע המקיף בעברית בתחומי האסטרטגיה והחשיבה המערכתית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

כללי

דואלוג הינו מיזם המקדם חזון למנהיגות ערכית המתבססת על יכולת חשיבה מערכתית במגזר הציבורי בישראל . אנו מטמיעים בקרב המנהלים ראיית עולם וכלים לניתוח אסטרטגי ויכולות לקידום שינוי. זאת, באמצעות סדנאות המשלבות פיתוח ידע, פריצת חסמים תפיסתייים ותרגול פרקטיקות של מנהיגות.

גישת דואלוג פותחה בהתבסס על שלושה תחומי ידע משלימים:

 • גישת המערכות המורכבות מסייעת למנהלים להבין את העולם שבו הם פועלים - בעשורים האחרונים התפתח בעולם הניהול ידע אודות מאפייני הפעולה בעולם מורכב בו גוברת התלות ההדדית בין רכיבי המערכת באופן המעצים את אי-הוודאות. אנו מתבססים בנושא זה על עבודתם פורצת הדרך של הוגים מתחום הניהול (דייב סנואודן) ומתחום החשיבה המערכתית (צבי לניר, נסים טאלב ואחרים).
 • אמנות המערכה מאפשרת למנהלים להבין איך מנהלים בתנאי אי-וודאות - החשיבה הצבאית המתקדמת מאפשרת חשיבה על הובלת פעולות בסביבה עתירת אי-וודאות תוך יצירת שילוביות בין גופים שונים להשגת אפקט מתמשך ומשמעותי (אנו נססמכים על עבודתו של האלוף גרשון הכהן בנושאים אלו).
 • גישת המנהיגות ההסתגלותית מסייעת למנהלים לעצב את התפקיד שלהם כסוכני שינוי - אנו מתבססים על גישתם של הוגים מתחום המנהיגות והובלת שינויים מערכתיים (רונאלד חפץ ומרטי לינסקי) על מנת לפתח כישורים של זיהוי אתגרים מערכתיים, הובלת שינוי, ורתימת שותפים לשינוי במערכות ציבוריות.

ערכי המותג של דואלוג

מיזם דואלוג הוקם מתוך זיהוי של פערי היכולת של מנהלים במגזר הציבורי בישראל ביחס להבנה ופעולה בסביבות מערכתיות. אנו מבקשים לתת מענה לכך על ידי העצמת יכולות המנהלים מתוך קבלת תשתית תיאורטית, התנסות, ולמידה מניסיון עבר. הנחת המוצא שלנו היא כי הידע והניסיון הקיים של מנהלים הוא משמעותי וייחודי, אך יש להוציא אותו מן הכח אל הפועל.

העקרונות המובילים של דואלוג קרובים מאוד לתשתית שעוצבה והוצגה במסמך נציבות שירות המדינה ביחס למאפיינים הנדרשים מן הפקידות הבכירה במדינת ישראל, תוך התמקדות בהיבטים הבאים:

 • מנהיגות מובילה שינוי - מנהיגות, על פי גישת דואלוג, מכוונת בבסיסה לקידום שינוי, ובכך היא נבדלת מסמכות. אנו נסמכים בגישתנו על עבודתם של פרופ' רונאלד חפץ ומרטי לינסקי מבית הספר לממשל בהרוורד, המספקת כלים לקידום מנהיגות הסתגלותית.
 • מקצוענות - עומק אתגרי הניהול במגזר הציבורי מחייבים הקנייה מושכלת של כלים לחשיבה, עיצוב והובלה של תהליכים שילוביים. אנו נסמכים על כלים עדכניים לפיתוח יכולות מקצועיים לניהול בסביבה המערכתית.
 • שילוב בין חזון למעשה - הדרך היחידה לנסוך משמעות באינספור המשימות שעומדות בפני המנהל ובפני הארגון היא לפעול לאור חזון פנימי ולרתום את גורמי הארגון לקידומו. יחד עם זאת, יש לבחון כל העת כיצד החזון מעוגן בהקשר העשייה הארגונית.
 • מסוגלות להתמודדות עם מורכבות ואי-וודאות - אי הוודאות היא מאפיין שכיח של סביבות ניהוליות והיא הולכת ומעצימה עם התגברות קצב השינויים. אחד הגורמים המרכזיים שמונעים מנהלים מלהתמודד עם אי הוודאות מולה הם ניצבים הוא העדר ההכשרה המתאימה והניסיון במצבים מסוג זה.
 • למידה תוך כדי עשיה - לאור ההגות מעולם הניהול בסביבה המערכתית, אנו מאמינים כי הדרך היחידה להתמודדות עם אי-וודאות נובעת משילוב של עשייה ולמידה, המאפשרות יחד ניסוי ולצד רפלקציה.
 • ניהול מערכתי - ניהול מערכתי מייצג היבט משלים לניהול המשימתי. בירור האפקט המערכתי מסייע למנהלים לנצח על משאביהם ולהימנע מלטבוע בעומס של משימות פרטניות.
 • חדשנות פורצת דרך - לדואלוג גישה ייחודית לקידום חדשנות בסיסית במערכות ציבוריות. הנכונות לפרוץ את הנחות העבודה הקיימות מאפשרת לבעלי עניין שונים למצוא אפיקים לשיתוף פעולה ובכך להכפיל את ההשפעה שלהם.
 • שילוביות- חתירה לפיתוח יכולת פעולה הממצה את הערכים הייחודיים של מירב הגורמים במערכת. השילוביות היא הרמה הגבוהה ביותר של שיתוף פעולה בין בעלי עניין שונים, מאחר והיא מחברת רעיונות ומעשים, ומאפשרת בכך השגת אפקט מתמשך ובר-קיימא.

הצעה למסגרות ההכשרה

מתוך החפיפה בין ערכי המותג של דואלוג לבין היכולות הנדרשות מבוגר המדרשה, כפי שהוצגו במסמכי הנציבות, אנו מעריכים כי יש ערך רב בשיתוף פעולה בין המדרשה לבין דואלוג בשלוש יחידות הכשרה: מנהיגות וערכיםניהול, וליווי תהליך ה-think-tank.

מתוך ההנחה המשותפת כי חייב להתקיים קשר הדוק בין למידה ועשייה, חייב גם להתקיים, להבנתנו קשר הדוק בין שלושת רכיבים אלו על בסיס ההמשגה הבאה: המנהיגות מתווה חזון, כלי הניהול מאפשרים את השגת החזון, ותהליך חשיבה (think-tank) מאפשר יצירה של הבנה מערכתית ופיתוח רעיון מארגן חדשני למימוש החזון:

מודל-מדרשה-למנהיגות-דואלוג.png

מנהיגות וערכים

גישת דואלוג, בהסתמך על הגות המנהיגות ההסתגלותית, מסייעת למנהלים לברר את החזון האישי שלהם, למול החזון והאתגרים המערכתיים, ולהבין כיצד הם נרתמים לקידומו.

בעבודה בנושא זה, נלמד על בסיס מקרי בוחן של המשתתפים אודות תהליכי שינוי שהם ניסו להוביל, תוך המשגה של האתגרים המשותפים ומתן מערכת כלים מושגית לשיקוף, עיבוד ולתכנון. תהליך זה מעוגן בדוגמאות רבות מתוך המסורת היהודית והעשייה הציונית. בהתאם לדיאלוג שיתקיים, ניתן לשלב בחלק זה הרצאות ומפגשים מן החוץ התומכים בתהליך ומספקים לו השראה (בין השאר בהתבסס על רשימת שותפי העבודה שלנו בסוף מסמך זה).

פרק זה מצריך סדר גודל של 3 מפגשים של כ-5 שעות:

 • מפגש ראשון: מערכת מושגית למנהיגות מחוללת שינוי
 • עבודה עם מקרי בוחן של המשתתפים
 • איסוף לאור המערכת המושגית החדשה
 • מפגש שני: רתימת שותפים לשינוי
 • עבודה עם מקרי בוחן של המשתתפים
 • סיכום ביניים של המושגים הנלמדים
 • מפגש שלישי: מנהיגות למרות הכל - התמודדות עם קשיים במעלה השינוי.
 • עבודה עם מקרי בוחן של המשתתפים
 • הצגת פרוייקטי סיכום - מה החזון שלי ואיך אני מקדם אותו?

ניהול

גישת הניהול המערכתי הינה נדבך משלים לניהול ולתכנון המשימתי השגור, ומאפשרת ניהול במצבי אי וודאות ומול בעיות סבוכות.

פרק זה מצריך סדר גודל של 5 מפגשים של כ-3 שעות. כל מפגש מורכב מהקדמה תיאורטית (שעה) ומיישום בהקשרי העבודה של המשתתפים (2 שעות).

 • מפגש שלישי: איך הופכים חזון לאסטרטגיה? תפקיד המנהל במעבר בין חזון לאסטרטגיה
 • מפגש רביעי: ניהול במימדים שונים של אי-וודאות: בין שגרה לחירום

ליווי תהליך ה-think-tank

נדבך שלם של העשייה בדואלוג מתמקד בליווי תהליכי חשיבה אסטרטגיים בארגונים. בליווי תהליך ה-think-tank במדרשה, אנו מבקשים לשזור את החומרים הנלמדים בפרק המנהיגות והניהול לכדי תהליכי עבודה ולמידה קונקרטיים. במסגרת זו נסייע למשתתפים:

 • להניע תהליך למידה המחלץ את הידע הקיים במערכת
 • להגיע לגופי ידע חיצוניים ולבצע התמרה ( transfer ) להקשר הייחודי שלהם
 • להגיע לכדי מסגור מחדש (reframing) של הסוגיות לאור תוספת הידע החדש
 • להמשיג ולארגן את הידע באופן נגיש ומבורר

לצוות דואלוג ניסיון רב בניהול תהליכי למידה אסטרטגיים וניסוח מסמכי מדיניות. בנוסף לכך, לצוות ניסיון בחניכה והכשרה מנהלים וצוותי עבודה בתהליכים מעין אלו.

הצעה זו, מהווה קונספט ראשוני לשיתוף פעולה אפשרי. למרות החזון הכולל שמופיע בחיבור שבין רכיב המנהיגות, הניהול וה-think-tank, הרי שניתן לחשוב על ההצעה גם באופן מודולורי. נשמח לחדד רעיונות אלו לאור דיאלוג משותף.

אופן העברת ההכשרות

סדנאות דואלוג משלבות שלושה נדבכים להשגת המטרה של הטמעת גישות פעולה חדשות בארגונים ובקרב מנהלים:

 • הצגת גישות חדשניות לניהול דרך מודלים תפיסתיים ביחס למציאות הפעולה של הארגון והמנהל.
 • הכשרה בכלים יישומיים המממשים את הגישות החדשניות ומותאמים לסביבת הפעולה, דרך תרגול ורפלקציה.
 • הטמעה של הכלים והגישות דרך עיסוק בסוגיות החיות והבוערות של הארגון והמנהלים ולימוד באמצעות פרוייקטים (PBL), תוך שימוש במושגים ובכלים שנלמדו ודיון אודות הרלוונטיות של כלים אלו במרחבים נוספים.

רקע וניסיון - היקפי הכשרה בעבר

צוות דואלוג הוביל בעבר (2010-2013) את מטה ההכשרה במכון ראות לחשיבה אסטרטגית והיה שותף מוביל בגיוס, בהכשרה ובחניכה של העובדים והמנהלים במכון. זאת, תוך פיתוח והטמעה של כלים מעולם החשיבה המערכתית לצורכי תמיכה במדיניות הציבורית בישראל.  בנוסף, פיתח והוביל צוות דואלוג הכשרות למנהלים ולמובילים במגזר החברתי (בשיתוף עם מרכז מיד"א-אשלים) במטרה להעצים ולהעשיר את יכולותיהם לקדם חזון משותף ומרחיק לכת.

בשנים האחרונות בין היתר עסקנו ב:

 • הטמעת חדשנות פדגוגית בעבודה עם דרגי ניהול במערכת החינוך תוך הטמעת תפיסות חינוכיות חדשניות המתבססות על חשיבה מערכתית בחינוך .
 • קידום תהליכי למידה ברמת הביטחון הלאומי בישראל.
 • הנעת והובלת חדשנות שילובית ברמת הרשויות המקומיות תוך יצירת קשרי עבודה בין המנהיגות האזרחית לבין גורמי השלטון המקומי.
 • פיתוח והובלה של תהליכים לקידום מנהיגות מערכתית בחיל המודיעין במסגרת תכנית המצויינות "חבצלות".
 • מעורבות בהכשרות קצונה מתקדמות בצה"ל, בין השאר במכללה לביטחון לאומי.

דואלוג היא ספק מוכר של משרד הביטחון בתחומים אלו ומסייעת בייעוץ לקידום חשיבה אסטרטגית ואופרטיבית רלוונטית. בנוסף לצוות דואלוג אישור מרצים לגמו"ש מטעם מרמנ"ת.

היתרונות לשירות המדינה בשיתוף פעולה עם דואלוג

 • חדשנות - דואלוג עוסקת בלמידה מתמדת של הפיתוחים העדכניים ביותר ברמה הגלובאלית בתחומי הניהול ופיתוח הידע, תוך התמרת המגמות הגלובליות להקשר המקומי הישראלי.
 • רלוונטיות - מוצרי דואלוג נתפרים תמיד למידת המזמין. אנו מנהלים עם הלקוח תהליך pro-bono לניסוח מטרות הלמידה ואופני ההכשרה הרלוונטיים עבורו. בנוסף, מנסיוננו עד כה, זכו הכשרות דואלוג למשובים גבוהים מאוד על רלוונטיות רבה לתהליכי העבודה של המנהלים.
 • גמישות וזריזות - דואלוג מהווה יחידת הכשרה קטנה וזריזה, המשלבת בין הקשבה ולמידת ההקשר לבין פיתוח מענה הכשרתי הולם בקבועי זמן קצרים.
 • מערכת יחסים ארוכת טווח - לאור ההלימה הרבה שבין ערכי דואלוג לערכי המדרשה, אנו רואים פוטנציאל לשיתוף פעולה ארוך טווח ולצמיחה, למידה ועשייה משותפים.
 • שימור וניהול הידע - כל חומרי העבודה של דואלוג וכן הידע המתהווה תוך כדי ההכשרה מאורגנים ונמסרים ללקוח על גבי פלטפורמת ניהול ידע מוסכמת, ברשת האינטרנט או על גבי רשתות פנימיות.

היבטים תקציביים

צוות דואלוג מנחה בצמד, רצוי מול קבוצה של 15-20 משתתפים. תמחור הפעילות הקבוע של דואלוג במגזר הציבורי הינו על בסיס שעות נש"מ ליועצים. עם זאת, לאור ההלימה הערכית הרבה בין דואלוג לבין תכנית המדרשה, באופן שבו הוא מוצג במסמכים, אנו בשיתוף הפעולה שליחות, ועל כן נגלה גמישות בתמחור.

מיקום הלמידה

ניתן לקיים את הכשרות דואלוג בכל מרחב למידה ראוי, בהתבסס על כיתות ההכשרה של המדרשה, או על מרחבי למידה שאנו שוכרים לצורך הכשרות.

אפשרויות לשיתופי פעולה

דואלוג, כגוף קטן וגמיש מקיים בבסיס הפעולה שלו אסטרטגייה של שיתופי פעולה . במסגרת זו אנו מקיימים קשרים הדוקים עם הגורמים הבאים ונוכל לקדם עמם הכשרה משותפת עבור המדרשה, תוך מיצוי הערך המוסף הייחודי של כל גורם.

הודפס מתוך מאגר הידע של דואלוג בכתובת: "https://doalogue.co.il/wiki/index.php?title=מסמך:_הכשרת_מנהיגות_במגזר_הציבורי&oldid=8690"

משותף תחת רישיון CC-BY 4.0. ניתן להפיץ באופן חופשי תוך מתן קרדיט לדואלוג וקישור למקור.